Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Phạm Thị Giang Thu; Nguyễn Ngọc Lương (2010)

 • Nguyên tắc xây dựng luật. Những vấn đề cụ thể: về phạm vi điều chỉnh của luật các tổ chức tín dụng; Về một số khái niệm cơ bản cần được định nghĩa trong luật; Tổ chức quản trị và điều hành tổ chức tín dụng; Về bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng; Vấn đề phá sản của tổ chức tín dụng; Vấn đề kinh doanh bất động sản của tổ chức tín dụng

 • 2000


 • Phạm Công Lạc (2000)

 • Electronic Resources; Trình bày quan niệm về bất động sản trước khi ban hành Bộ luật Dân sự năm 1995. Nghiên cứu quan niệm về bất động sản Bộ luật Dân sự 1995. Phân loại và đánh giá về tài sản được quy định theo điều luật này bao gồm: Vật có thực, Tiền , các giấy tờ có giá trị được bằng tiền, các quyền tài sản

 • 2010


 • Đoàn Trung Kiên (2010)

 • Để tránh lạm dụng và bảo đảm tính khách quan trong việc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, Điều 6 Pháp luật Chống bán phá giá quy định biện pháp chống bán phá giá chỉ được áp dụng đối với hàng hóa bán phá giá vào Việt Nam khi có đủ hai điều kiện sau: Hàng hóa bị bán phá giá vào Việt Nam và biên độ bán phá giá được xác định cụ thể (Xác định hành vi bán phá giá) ...

 • 2009


 • Phạm Thị Giang Thu (2009)

 • Quan điểm về Phát triển bền vững: Phát triển bền vững về kinh tế; Quan điểm về Phát triển bền vững và công bằng xã hội; Quan điểm về bảo vệ môi trường -- Thực tiễn xây dựng thực thi pháp luật tài chính công và văn bản để đảm bảo Phát triển bền vững -- Thực tiễn xây dựng và thực thi pháp luật tài chính ngân hàng của các chủ thể kinh doanh và vấn đề đảm bảo phát triển bền vững&...

 • 2000


 • Phạm Thanh Bình (2000)

 • Electronic Resources; Về khái niệm vàng tiêu chuẩn quốc tế và những văn bản quy định về quản lý vàng – Về phạm vi áp dụng của hai Nghị định – Vậy vàng tiêu chuẩn quốc tế và ngoại tệ có phải là đối tượng của tội buôn bán hàng cấm không