Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Phan Phương Nam (2018)

 • Bài viết trình bày những vấn đề pháp lý liên quan đến xung đột lợi ích trong hoạt động của công ty chứng khoán (CTCK) và chỉ ra rằng xung đột lợi ích là điều không thể tránh khỏi khi CTCK cung ứng nhiều dịch vụ. Do vậy, pháp luật cần có những quy định để điều chỉnh sự xung đột lợi ích này nhằm bảo vệ nhà đầu tư và hạn chế những tiêu cực của sự xung đột lợi ích đến sự&#x...

 • -


 • Phan Phương Nam (2014)

 • Đề cập đến các vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán. Chỉ ra và phân tích những hạn chế của những quy định pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán thông qua việc nghiên cứu các nội dung có liên quan của pháp luật hiện hành áp dụng đối với hoạt động môi giới chứng khoán. Đề xuất một số kiến nghị liên quan đến việc hoàn thiện pháp luật về mô...

 • Bài trích


 • Phan Phương Nam (2019-08)

 • Hoạt động quản trị là một hoạt động đóng vai trò quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần. Vì vậy, việc nghiên cứu các quy định điều chỉnh hoạt động quản trị của ngân hàng thương mại cổ phần cũng là một yêu cầu mang tính thiết thực. Bài viết tập trung vào các vấn đề: (i) nhận diện quản trị của ngân hàng thương mại cổ phần; (ii) phân tích thực ...

 • Bài trích


 • Phan Phương Nam (2019-09)

 • Trong Dự thảo lần 4 Luật Chứng khoán, quy định về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý, như về tên của một số điều khoản, nguyên tắc công bố thông tin, nội dung của các thông tin cần công bố của các chủ thể có nghĩa vụ công bố thông tin... vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định trong nội dung công bố thông tin nhằm...

 • Bài trích


 • Phan Phương Nam (2021-07)

 • Bài viết phân tích những ảnh hưởng, tác động của nền kinh tế chia sẻ đến hoạt động quản lý thuế và nêu ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật thuế điều chỉnh đối với động này. Cấu trúc của bài viết gồm: i) Đặt vấn đề về kinh tế ii) Những vấn đề đặt ra cho việc điều chỉnh pháp luật thuế đối với kinh tế chia sẻ iii) Thực trạng điều chỉnh pháp luật thuế đối với kinh tế c...

 • previous
 • 1
 • next