Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2009-02-16)

 • Báo cáo đánh giá chính sách đầu tư tại Việt Nam là chương trình gồm phần trình bày đánh giá chính sách đầu tư của ban thư ký UNCTAD; tuyên bố chính sách của ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ; và các quan chức cấp cao của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Thương mại và Công nghiệp. Các đoàn và đại diện của khu vực tư nhân sẽ được mời bình luận về báo cáo, sẽ được thảo...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2010-01-14)

 • Báo cáo tóm tắt chỉ ra rằng năm 2008, PCG giới đã thực hiện một cuộc kiểm toán về giới của một LHQ tại Việt Nam, để đưa ra một cơ sở cho tiến trình về lồng ghép giới và thông báo phát triển chiến lược lồng ghép giới cho One UN và One Plan 2006-2010. Việc kiểm toán giới được thực hiện bởi Cố vấn giới của Liên hợp quốc và một nhóm nhỏ các thành viên PCG giới từ tháng 6 đến ...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2009-06-05)

 • Báo cáo hướng dẫn bao gồm một bộ định mức thống nhất cho chi phí địa phương liên quan đến việc quản lý Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) tại Việt Nam. Đây là kết quả của sự hợp tác chung giữa Chính phủ Việt Nam, Liên Hợp Quốc và EU. Báo cáo cũng chỉ ra Chính phủ Việt Nam (GoV) đã lãnh đạo sáng kiến ba bên này, từ đó tạo ra sự minh bạch hơn và là cơ sở cho sự hài hò...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2009-06-02)

 • Báo cáo nhấn mạnh các sự kiện, thành tựu và thách thức quan trọng trong năm 2008, cung cấp những bài học kinh nghiệm cho quá trình cải cách, cho cả Việt Nam và các nước khác. Cuối báo cáo, một đánh giá về chương trình và quy trình cải cách của Liên Hợp Quốc được đưa ra dựa trên các lý thuyết quản lý thay đổi hiện tại, dẫn đến những bài học thú vị và có giá trị về quá trình th...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2008-12-04)

 • Báo cáo chỉ ra rằng năm 2008, Nhóm điều phối chương trình giới (PCG) đã tiến hành kiểm toán giới tính tại Việt Nam, để đưa ra một cơ sở cho tiến trình về lồng ghép giới và thông báo phát triển chiến lược lồng ghép giới cho One UN và One Plan 2006-2010. Việc kiểm toán giới được thực hiện bởi Cố vấn giới của Liên hợp quốc và một nhóm nhỏ các thành viên PCG giới từ tháng 6 đến ...

 • previous
 • 1
 • next