Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-05)

 • Trong bối cảnh tự do hóa thương mại, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, điển hình là các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán đóng vai trò không nhỏ trong việc đảm bảo sự phát triển của nền kinh tế ở mỗi quốc gia. Các doanh nghiệp này là những trung gian tài chính trên thị trường đảm bảo sự luân chuyển vốn nhịp nhàng trong nền kinh tế, đáp ứng các nhu ...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán là một nội dung quan trọng trong hoạt động chào bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán.Nhận thức được tầm quan trọng của bảo lãnh phát hành chứng khoán, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề này. Bài viết đề cập đến một số vấn đề quan trọng trong pháp luật về Bảo lãnh chứng khoán của Công...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Thể chế TTCK Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện về các mặt, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch của thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của cơ quan quản lý, từng bước phù hợp với hệ thống pháp luật quốc tế, tạo nền tảng cho TTCK Việt Nam hội nhập với các thị trường vốn của khu vực và thế giới. Bài viết đánh giá thực trạng về thể chế thị trường chứng khoán&...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Ở nhiều quốc gia trên thế giới, hoạt động kinh doanh và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế, giúp tăng năng lực cạnh tranh; tạo thêm nhiều cơ hội kinh doanh, khởi nghiệp; tăng cường áp dụng công nghệ, kết nối nội ngành và liên ngành; bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng. Bài viết nêu khái quát về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, thực trạng&#x...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Hiện nay, trên thị trường chứng khoán Việt Nam tồn tại hai loại chào bán chứng khoán là chào bán chứng khoán ra công chúng (public offering) và chào bán chứng khoán riêng lẻ (private placement). Trong đó, chào bán chứng khoán ra công chúng là phương thức phổ biến, là kênh thu hút vốn đầu tư mạnh mẽ, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của nước ta. Bài viết nêu lên thực trạng chào bán chứng khoán&#x...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Ở nước ta, cơ quan quản lý nhà nước luôn chú trọng đến vai trò của sự minh bạch thông tin và hệ thống công bố thông tin ngày càng được hoàn thiện. Bài viết khái quát một số vấn đề liên đến minh bạch trên thị trường chứng khoán, thực trạng và một số giả pháp về minh bạch trên thị trường chứng khoán.

 • previous
 • 1
 • next