Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1998


 • Lê Minh Thông (1998)

 • Tổng quan một số vấn đề lý luận về vai trò của nhà nước trong mô hình trật tự kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nêu và phân tích 3 đặc điểm của nền kinh tế thị trường Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa qui định tính chất vai trò kinh tế của nhà nước. Phân tích một số vai trò của nhà nướcđối với các quá trình kinh tế tại Việt Nam. Rút ra một số bài học kinh nghiệm...

 • 1998


 • Nguyễn Văn Hoạt (1998)

 • Đi sâu tìm hiểu và phân tích về thế chấp tài sản trong việc bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng. Nghiên cứu một số bất cập và tìm ra những nguyên nhân của việc tuy có thế chấp tài sản nhưng hợp đồng tín dụng ngân hàng vẫn không được bảo đảm thực hiện: Về tài sản thế chấp, Về đăng kýtài sản thế chấp, Về xử lý tài sản thế chấp. Kiến nghị những giải pháp về thế chấp&#x...

 • 1995


 • Nguyễn Minh Mẫn (1995)

 • Dưới đây chúng tôi góp thêm mấy ý kiến về trao đổi một số vấn đề liên quan: Một trong những vấn đề còn nhiều tranh luận là cần tập trung xây dựng một văn bản chung có giá trị pháp lý cao về chứng khoán và thị trường chứng khoán -- Nói tới chứng khoán và thị trường chứng khoán là nói đến hàng loạt các vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy vậy nếu nhìn một cách tổng quát t...

 • 1999


 • Đoàn Thái Sơn (1999)

 • Trình bày về tội vi phạm quy định về cho vay tín dụng tại điều 183 trong Dự án Bộ luật hình sự sửa đổi. Tìm hiểu và nghiên cứu tội huy động vốn quá mức quy định trong hoạt động ngân hàng

 • Báo cáo


 • Ngân hàng thế giới (1998)

 • Báo cáo mở đầu bằng việc xem xét lại tình hình hiện nay của kinh tế Việt Nam trong Chương 1; Chương 2: Báo cáo đánh giá những đối sách hiện tại, nhận định về tiến độ đạt được trong một số lĩnh vực và đề xuất phải hành động nhanh chóng hơn trong các lĩnh vực khác; Ở Chương 3: Báo cáo thực hiện phân tích chính sách tương tự trong hai lĩnh vực trọng yếu của Việt Nam là lĩnh vực...