Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Thị Vân (2014)

 • Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, nền kinh tế thị trường đã khẳng định nhân tố tạo ra sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp không chỉ là tài chính, công nghệ mà còn là tri thức. Tri thức là kho tàng của sự hiểu biết và các kỹ năng được tạo ra từ trí tuệ của con người.

 • -


 • Nguyễn Việt Khoa (2014)

 • Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là một xu hướng tất yếu đối với nền kinh tế thị trường hiện nay. Trước những vận động và biến chuyển của kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng đòi hỏi những nhà đầu tư, quản trị cần tìm đến một giải pháp cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và sự ảnh hưởng của nó đến quản trị công ty là một vấn đền q...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Lan Hương (2017)

 • Tái cơ cấu ngân hàng là biện pháp giải quyết tình trạng ngân hàng yếu kém (nợ xấu và quản lý kinh doanh kém). Trong bối cảnh yêu cầu giảm bớt sự can thiệp của nhà nước và không sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu thì quá trình tái cơ cấu cần phải thực hiện theo phương án tự chủ của chính ngân hàng. Ngoài tổ chức lại ngân hàng theo các hình thức quy định trong Luật Doan...

 • Tạp chí


 • Trung tâm thông tin Kinh tế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2010-4)

 • Cung cấp các thông tin về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm tín dụng tư nhân. Khẳng định pháp luật hiện hành của Việt Nam không ngăn cản việc tạo lập và vận hành các dịch vụ thông tin tín dụng.