Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Dương Thị Thúy Nga, Đỗ Văn Vinh (2014-08)

  • Những bất ổn vĩ mô bắt nguồn từ tỷ lệ lạm phát cao gần đây đã đặt ra nhiều thách thức trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Thực tế là từ năm 2005, NHNN đã dự tính một lộ trình 5 năm để thực hiện khung chính sách tiền tệ theo đuổi Lạm phát Mục tiêu (IT) nhằm ổn định mức giá. Tuy nhiên, để thực hiện thành công khung chính sách này, điều kiệ...

  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Minh, Trịnh Trọng Anh; Lê Thị Anh, Vũ Thị Bích Ngọc (2015-03)

  • Bài viết tập trung tìm hiểu vấn đề chi phí đại diện tại các công ty có sở hữu nhà nước, xuất phát từ sự chênh lệch giữa quyền sở hữu và quyền dòng tiền khi người đại diện sở hữu nhà nước về thực chất không sở hữu phần vốn mà họ đại diện. Nghiên cứu sử dụng mô hình số liệu mảng nhằm tìm hiểu mức độ tác động của sở hữu nhà nước lên chi phí đại diện thông qua việc nghiên&#x...

  • Bài trích


  • Phạm Thế Anh, Phạm Thị Ngọc Quỳnh (2015-03)

  • Bài viết này nhằm khảo sát và đánh giá tình hình tuân thủ các kỷ luật tài khóa và hậu quả của nó ở Việt Nam trong những năm gần đây. Những kỷ luật tài khóa được xem xét ở đây liên quan đến nợ công, cán cân ngân sách, thu ngân sách và chi tiêu công. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng mặc dù Việt Nam có khá đầy đủ các thước đo kỷ luật tài khóa nhưng việc báo cáo chúng lại ...