Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Đắc Hưng (2018-11-27)

  • Nền kinh tế nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới, bởi vậy mọi biến động của kinh tế thế giới và khu vực đều có tác động tức thời đến kinh tế Việt Nam. Việc theo dõi chặt chẽ diễn biến kinh tế thế giới, điều hành chủ động, linh hoạt các chính sách kinh tế vĩ mô có vai trò hết sức quan trọng đối với Việt Nam hiện nay.

  • Bài trích


  • Nguyễn Mai Trang (2017-11-07)

  • Bài viết phân tích bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nợ công trong thời gian qua đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, như: Nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ trong ngắn hạn lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Từ đó kiến nghị các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.