Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Huệ Anh (2019-12-09)

  • Bài viết phân tích thực trạng nhận diện một số dạng tội phạm trong hoạt động Ngân hàng: lập khống chứng từ để rút tiền tiết kiệm gửi tại Ngân hàng của khách hàng nhằm chiếm đoạt; cho khách hàng ký trước chứng từ khi làm thủ tục vay vốn; giả mạo chữ ký của khách hàng vay vốn nhằm chiếm đoạt tiền; sử dụng thông tin của khách hàng để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng; lợi dụng kẽ hở&#...

  • Bài trích


  • Phương Thủy (2012-08-06)

  • Bài viết phân tích thực trạng tỷ lệ nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng, những vướng mắc khi áp dụng pháp luật trong lĩnh vực tín dụng. Từ đó, kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới.

  • Bài trích


  • Nguyễn Thái Nam (2018-12-13)

  • Bài viết phân tích quy định về tính lãi suất của hợp đồng tín dụng, lãi suất chậm trả,… giữa Bộ luật Dân sự và Luật các tổ chức tín dụng. Từ đó, kiến nghị những giải pháp trong thời gian tới.