Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2010-01-14)

 • Báo cáo tóm tắt chỉ ra rằng năm 2008, PCG giới đã thực hiện một cuộc kiểm toán về giới của một LHQ tại Việt Nam, để đưa ra một cơ sở cho tiến trình về lồng ghép giới và thông báo phát triển chiến lược lồng ghép giới cho One UN và One Plan 2006-2010. Việc kiểm toán giới được thực hiện bởi Cố vấn giới của Liên hợp quốc và một nhóm nhỏ các thành viên PCG giới từ tháng 6 đến ...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2009-06-02)

 • Báo cáo nhấn mạnh các sự kiện, thành tựu và thách thức quan trọng trong năm 2008, cung cấp những bài học kinh nghiệm cho quá trình cải cách, cho cả Việt Nam và các nước khác. Cuối báo cáo, một đánh giá về chương trình và quy trình cải cách của Liên Hợp Quốc được đưa ra dựa trên các lý thuyết quản lý thay đổi hiện tại, dẫn đến những bài học thú vị và có giá trị về quá trình th...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2008-12-04)

 • Báo cáo chỉ ra rằng năm 2008, Nhóm điều phối chương trình giới (PCG) đã tiến hành kiểm toán giới tính tại Việt Nam, để đưa ra một cơ sở cho tiến trình về lồng ghép giới và thông báo phát triển chiến lược lồng ghép giới cho One UN và One Plan 2006-2010. Việc kiểm toán giới được thực hiện bởi Cố vấn giới của Liên hợp quốc và một nhóm nhỏ các thành viên PCG giới từ tháng 6 đến ...

 • Báo cáo


 • USAID (2020-02)

 • Dịch vụ xe bus được cung cấp bởi các công ty dẫn đầu về công nghệ gần đây đang được nhập vào hệ sinh thái giao thông tại các thành phố trên khắp thế giới. Bài đánh giá này đánh giá tác động môi trường của Shuttl – một nhà cung cấp xe bus hang đầu hoạt động tại Vùng thủ đô quốc gia Ấn Độ (Delhi –NCR) để tìm cách cách giải quyết các câu hỏi sau: ▪ Ai sử dụng dịch vụ ...

 • Báo cáo


 • USAID (2018-06)

 • Nội dung chính: 1. Sự tăng trưởng GDP và xuất khẩu của US từ năm 2007 – 2015 2. Bức tranh toàn cảnh về sự phát triển, thương mại, sự tang trưởng kinh tế và nghề nghiệp ở Mỹ 3. Cách USAID giúp US tăng trưởng kinh tế, tạo ra mặt hàng cho các công ty và nghề nghiệp cho người lao động 4. Hệ thống tài chính đặt nền tảng cho tăng trưởng kinh tế gồm: năng lượng,...

 • Báo cáo


 • USAID (2019)

 • Bài báo cáo đặt ra yêu cầu ngân sách của Tổng thống cho năm tài chính 2021 đối với Bộ ngoại giao Hoa Kỳ và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) là 41 tỷ đô la, bao gồm 19,6 tỷ đô la trong quỹ USAID quản lý hoàn toàn hoặc một phần. Yêu cầu ngân sách của Tổng thống cam kết phục vụ nhu cầu của công dân Mỹ, đảm bảo an toàn, thúc đẩy sự thịnh vượng, bảo vệ quyền của ...

 • Báo cáo


 • USAID (2019)

 • Báo cáo trình bày chi tiết về hiệu suất của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ đối với các mục tiêu hằng năm. Báo cáo cũng bao gồm kế hoạch hiệu suất hằng năm, hiệu suất hằng năm, đặt mục tiêu hiệu suất cho năm tới và mục tiêu sơ bộ cho năm tiếp theo.

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-8)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Chad nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Chad phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới �...