Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo thẩm tra


 • Independent Evaluation Group (IEG), Tổ chức đánh giá độc lập (2017)

 • Bản đánh giá cho thấy là nhiệm vụ chung của Ngân hàng thế giới là một thế giới không đói nghèo. Nhận thức được tính phức tạp của nhiệm vụ này, vào năm 2013, Ngân hàng thế giới tập trung tất cả các hoạt động riêng rẽ vào hai mục tiêu cấp thiết. Mục tiêu đầu tiên là nhằm kết thúc tình trạng đói nghèo, mong muốn giảm tỉ lệ đói nghèo toàn cầu xuống còn 3% vào năm 2030. Mục tiêu thứ&#x...

 • Luận án


 • Đỗ Thị Lan Hương;  Advisor:Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Viết Lợi (2020)

 • Qua nghiên cứu phân tích, tổng hợp để đưa ra các đánh giá chung về việc tuân thủ quy định lập và trình bày báo cáo bộ phận trong báo cáo tài chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam dựa trên khảo sát thực trạng lập và trình bày báo cáo bộ phận trong báo cáo tài chính của Tập đoàn. Kết quả khảo sát còn được khẳng định cùng với các đánh giá từ phía đối tượng sử dụng...

 • Bài trích


 • Lương Thị Hồng Ngân, Cao Hồng Loan (2020-07)

 • Thực tế cho thấy, kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) nói chung và kiểm toán ước tính kế toán (UTKT) nói riêng ngày càng được quan tâm, xem xét nhằm đảm bảo nhất. Bài viết nghiên cứu thực trạng thủ tục kiểm toán các UTKT trong BCTC, từ đó đưa ra 1 số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác này.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hường (2020-03)

 • Rủi ro tiềm tàng là một loại rủi ro quan trọng trong các loại rủi ro. Việc tìm hiểu các nhãn tố ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng giúp kiểm toán viên, công ty kiểm toán đưa ra kế hoạch kiểm toán phù hợp và đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện kiểm toán. Trong bài viết này, tác giả đã tìm hiểu một số nhân tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng; mối quan hệ của rủi ro; ...

 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và Việt Nam; điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; quản trị nội bộ; hợp tác quốc tế.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2015)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và Việt Nam; điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; quản trị nội bộ; hợp tác quốc tế.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và Việt Nam; điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; quản trị nội bộ; hợp tác quốc tế.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và Việt Nam; điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; quản trị nội bộ; hợp tác quốc tế.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2017)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và Việt Nam; điều hành của Ngân hành Nhà nước Việt Nam; quản trị nội bộ; hợp tác quốc tế.

 • Bài trích


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2004)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và trong nước; diễn biến tiền tệ; hoạt động của Ngân hàng Nhà nước; triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 20054.