Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Multilateral Investment Guarantee Agency; Tổ Chức Bảo Đảm Đầu Tư Đa Phương ( MIGA) (2014-6-30)

 • Bản báo cáo này nói về MIGA, thành lập năm 1988, Tổ Chức Bảo Đảm Đầu Tư Đa Phương ( MIGA or the agency) là một thành viên của Tổ Chức Ngân Hàng Thế Giới (WBG). Tổ chức MIGA cũng đóng góp vào mục tiêu chấm dứt mức dưới đói nghèo và thu hẹp khoảng cách đói nghèo của Tổ Chức Ngân Hàng Thế Giới (WBG) bằng các chính sách như hỗ trợ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) cho...

 • Luận án


 • Nguyễn Trọng Hiếu;  Advisor:Nguyễn Công Phương, Hoàng Tùng (2020)

 • Luận án tổng hợp cơ sở lý thuyết về sai sót báo cáo tài chính (BCTC), nhấn mạnh các lý thuyết giải thích sai sót BCTC, qua đó cung cấp khuôn khổ lý thuyết làm nền tảng cho các nghiên cứu trong nước. Kết quả thực hiện luận án cũng cung cấp bằng chứng về thực trạng sai sót BCTC của các công ty niêm yết, giải thích nguyên nhân sai sót của các công ty niêm yết ở một nền kinh tế&...

 • Bài trích


 • Lương Thị Hồng Ngân, Cao Hồng Loan (2020-07)

 • Thực tế cho thấy, kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) nói chung và kiểm toán ước tính kế toán (UTKT) nói riêng ngày càng được quan tâm, xem xét nhằm đảm bảo nhất. Bài viết nghiên cứu thực trạng thủ tục kiểm toán các UTKT trong BCTC, từ đó đưa ra 1 số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác này.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hường (2020-03)

 • Rủi ro tiềm tàng là một loại rủi ro quan trọng trong các loại rủi ro. Việc tìm hiểu các nhãn tố ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng giúp kiểm toán viên, công ty kiểm toán đưa ra kế hoạch kiểm toán phù hợp và đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện kiểm toán. Trong bài viết này, tác giả đã tìm hiểu một số nhân tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng; mối quan hệ của rủi ro; ...