Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Đình Khôi;  Advisor:Hồ Viết Tiến; Nguyễn Thanh Phong. (2018)

 • Xem xét mối quan hệ giữa thực hành quản trị công ty và hiệu quả tài chính; đồng thời đề tài tiến hành điều tra ảnh hưởng của yếu tố công khai – minh bạch thông tin đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015.

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Tuyết Lan;  Advisor:Lê Văn Luyện; Nguyễn Thị Hoài Lê (2019-05-02)

 • Luận án phân tích cơ cấu vốn mục tiêu thông qua phân tích cơ cấu vốn của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả phân tích thực nghiệm sẽ là một trong những cơ sở quan trọng cho các các nhà đầu tư và các nhà quản lý ra quyết định cấu trúc vốn hợp lý hơn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Luận án


 • Dương Ngân Hà;  Advisor:Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Sơn (2019)

 • Luận án đã hệ thống hóa được cơ sở lý thuyết về hoạt động niêm yết chéo bao gồm: khái niệm, phương thức thực hiện, cơ sở của hoạt động niêm yết chéo. Luận án cũng đã chỉ ra những lợi ích và hạn chế mà hoạt động niêm yết chéo mang lại cho doanh nghiệp niêm yết cũng như cho thị trường chứng khoán trong nước.

 • Bài trích


 • Phan Phương Nam (2018)

 • Bài viết trình bày những vấn đề pháp lý liên quan đến xung đột lợi ích trong hoạt động của công ty chứng khoán (CTCK) và chỉ ra rằng xung đột lợi ích là điều không thể tránh khỏi khi CTCK cung ứng nhiều dịch vụ. Do vậy, pháp luật cần có những quy định để điều chỉnh sự xung đột lợi ích này nhằm bảo vệ nhà đầu tư và hạn chế những tiêu cực của sự xung đột lợi ích đến sự&#x...

 • Bài trích


 • Trần Văn Giao (2016-01)

 • Vai trò quan trọng của việc quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán là cần thiết của mọi quốc gia có nền kinh tế thị trường. Việt Nam luôn quan tâm đến việc hoàn thiện và đổi mới quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đã đạt được, vẫn còn những hạn chế cần sớm có giải pháp khắc phục.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Mạnh Hữu (2018)

 • Nhấn mạnh về tầm quan trọng và những vấn đề xung quanh của việc hiểu đúng bản chất của hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ. Việc hiểu đúng, hiểu rõ bản chất của hoạt động phát hành chứng khoán riêng lẻ sẽ giúp các doanh nghiệp không bỏ lỡ thời cơ để huy động vốn một cách hiệu quả.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán là một nội dung quan trọng trong hoạt động chào bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán.Nhận thức được tầm quan trọng của bảo lãnh phát hành chứng khoán, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề này. Bài viết đề cập đến một số vấn đề quan trọng trong pháp luật về Bảo lãnh chứng khoán của Công...