Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Hiện nay, trên thị trường chứng khoán Việt Nam tồn tại hai loại chào bán chứng khoán là chào bán chứng khoán ra công chúng (public offering) và chào bán chứng khoán riêng lẻ (private placement). Trong đó, chào bán chứng khoán ra công chúng là phương thức phổ biến, là kênh thu hút vốn đầu tư mạnh mẽ, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của nước ta. Bài viết nêu lên thực trạng chào bán chứng khoán&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Vinh Hưng (2019-04)

 • Trong vài chục năm qua, chứng hoán phái sinh ngày càng trở nên phổ biến trong giao dịch chứng khoán và đã trở thành công cụ không thể thiếu của các nhà quản lý danh mục đầu tư. Chứng khoán phái sinh (derivatives) khá đa dạng chủng loại và từng loại hình của chứng khoán phái sinh lại cung cấp cho các nhà đầu tư lựa chọn khác nhau. Vì thế, tại các quốc gia có thị trường chứng khoán...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Bích Thủy (2019-04)

 • Thị trường trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua 19 năm thăng trầm, rất nhiều gian lận đã được ghi nhận và xử phạt, song còn rất nhiều gian lận chưa đủ căn cứ pháp lý và chế tài để xử lý. Bài viết làm rõ các nhân tố tác động đến hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp giúp phòng ngừa và hạn chế hành vi gian lận. Yếu tố tác...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Vân;  Advisor:Đoàn Vân Anh, Lê Văn Liên (2020)

 • Trên cơ sở đánh giá tổng quan về các công ty chứng khoán niêm yết ở Việt Nam hiện nay, phân tích đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý ảnh hưởng đến việc vận dụng giá trị hợp lý khi ghi nhận, lập và trình bày báo cáo tài chính, luận án đã nghiên cứu, đánh giá được tổng quát thực trạng vận dụng giá trị hợp lý khi ghi nhận, lập và trình bày báo cáo tài c...

 • Tạp chí


 • Phạm Giang Thu (1997)

 • Chứng khoán được hiểu là quyền sở hữu có thể chuyển nhượng, được xác định bằng chứng chỉ hoặc bút toán quyền và lợi ích đối với phần tài sản, vốn của chủ thể phát hành chứng khoán. Do nhu cầu về vốn là đa dạng ở các chủ thể khác nhau, bao gồm cả chính phủ trung ương lẫn chính quyền địa phương cũng như các doanh nghiệp, phạm vi huy động vốn ở cả trong nước và nước ngoài nên bài...