Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • - (2004)

 • Báo cáo này xem xét tình hình hiện tại và triển vọng trong tương lai của hoạt động huy động cốn cổ phần ở Việt Nam. Hoạt động huy động vốn cổ phần thường được định nghĩa là phương thức được các công ty sử dụng nhằm huy động vốn đầu tư dài hạn thông qua việc bán cổ phần (vốn chủ sở hữu) cho các nhà đầu tư, thay vì các biện pháp huy động vốn khác như vay ngân hàng hay phát ...

 • Luận án


 • Hoàng Thị Thu Hường;  Advisor:PGS.TS Nguyễn Năng Phúc; TS Nguyễn Thị Thanh Hương (2019-03-19)

 • Luận án ứng dụng khung lý thuyết về nội dung phân tích tài chính các NHTMCP và sử dụng dữ liệu thực tế để đánh giá thực trạng nội dung phân tích tài chính của các NHTMCP niêm yết ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phụ vụ quản trị của các nhà quản lý ngân hàng.

 • Tạp chí; Tạp chí


 • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2006-05)

 • Chuyên đề tập trung trình bày các vấn đề như: bản chất, chức năng của Ủy ban chứng khoán; khái quát về quá trình hình thành, phát triển và thực trạng của Ủy ban Chứng khoán Việt Nam; mô hình Ủy ban Chứng khoán một số nước trên thế giới; từ đó, phân tích, lý giải và kiến nghị về mô hình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong dự thảo Luật Chứng khoán.

 • Tạp chí


 • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2006-06)

 • Nghiên cứu đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của cơ chế quản lý Nhà nước dựa trên hệ thống giấy phép; phân tích các điều kiện kinh doanh không cần giấy phép và xu hướng chuyển từ cơ chế quản lý Nhà nước dựa trên giấy phép sang cơ chế quản lý mới dựa trên các điều kiện kinh doanh không cần giấy phép, và thực hiện giám sát thông qua hệ thống giám sát “đa chiều ” theo đó đòi hỏi...

 • Bài trích


 • Phan Phương Nam (2019-09)

 • Trong Dự thảo lần 4 Luật Chứng khoán, quy định về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý, như về tên của một số điều khoản, nguyên tắc công bố thông tin, nội dung của các thông tin cần công bố của các chủ thể có nghĩa vụ công bố thông tin... vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định trong nội dung công bố thông tin nhằm...

 • Luận án


 • Nguyễn Trọng Hiếu;  Advisor:Nguyễn Công Phương, Hoàng Tùng (2020)

 • Luận án tổng hợp cơ sở lý thuyết về sai sót báo cáo tài chính (BCTC), nhấn mạnh các lý thuyết giải thích sai sót BCTC, qua đó cung cấp khuôn khổ lý thuyết làm nền tảng cho các nghiên cứu trong nước. Kết quả thực hiện luận án cũng cung cấp bằng chứng về thực trạng sai sót BCTC của các công ty niêm yết, giải thích nguyên nhân sai sót của các công ty niêm yết ở một nền kinh tế&...

 • Bài trích


 • Lê Thị Thu Giang, Vũ Thị Huyền Trang (2020-06)

 • Do tính biến động không ngừng của thị trường tài chính, dự báo giá cổ phiếu là một nhiệm vụ đầy thách thức. Nhiều nhà nghiên cứu đã cố gắng dự báo giá cổ phiếu bằng cách sử dụng các loại hình thống kê, các mô hình kinh tế lượng hay mạng nơ-ron nhân tạo (ANNs) khác nhau. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng mô hình ANNs để dự báo giá đóng cửa của các mã cổ phiếu được niêm...