Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Trần Đức Vui (2021-05)

 • Hiện nay, nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế khá lổn, lãi suất huy động của ngân hàng giảm, lãi suất trái phiếu chính phủ giảm sâu là điều kiện rất thuận lợi để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Mặc dù vậy, tỷ lệ huy động vốn qua thị trường chứng khoán còn rất thấp; mức độ đa dạng hóa của hàng hóa trên thị trường còn kém, làm cho mức biến động trên thị trường. Những&...

 • Bài trích


 • Trần Đức Vui (2021-05)

 • Hiện nay, nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế khá lớn, lãi suất huy động của ngân hàng giảm, lãi suất trái phiếu chính phủ giảm sâu là điều kiện rất thuận lợi để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Mặc dù vậy, tỷ lệ huy động vốn qua thị trường chứng khoán còn rất thấp; mức độ đa dạng hóa của cao. hàng hóa trên thị trường còn kém, làm cho mức biến động trên thị trường &#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Vinh Hưng (2021-07)

 • Luật Chứng khoán năm 2019 chính thúc có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và được kỳ vọng sẽ mang lại một luồng sinh khí mới thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán Việt Nam, Trong đó, công ty chứng khoán tiếp tục là "định chế tài chính trung gian quan trọng trên thị trường chứng khoán". Để bảo đảm tính ổn định, minh bạch của thị trường chứng khoán bài viết nghiên cứu ...

 • Bài trích


 • Phan Trần Trung Dũng (2020-04)

 • Báo cáo khuyến nghị là nguồn tham khảo dễ tiếp cận và được nhiều nhà đầu tư cá nhân sử dụng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có một khuôn khổ pháp lý hoàn thiện kiểm soát chất lượng của các báo cáo này, đặc biệt là các báo cáo khuyến nghị miễn phí định kỳ. Bài viết này kiểm định các báo cáo miễn phí được phát hành trong năm 2018 về 10 mã cổ phiếu được quan tâm và giao dịch nhiều...

 • Bài trích


 • James Estaugh (2022-02-08)

 • Những thay đổi về hạ tầng và pháp lý tới đây cùng đà tăng trưởng mạnh mẽ của 2021 và những hỗ trợ tích cực từ Chính phủ chắc chắn sẽ đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một năm 2022 với những thành công mới. Bài viết phân tích những xu hướng mới và kiến nghị giải pháp nhằm tận dụng tối đa xu hướng đó.