Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Song, Trần Thị Tuyết; Nguyễn Xuân Hữu, Lê Phương Nam (2017-12-23)

 • Trong những năm gần đây, mặc dù đội ngũ cán bộ kiểm tra thuế tại tỉnh Phú Thọ được tăng cường, số doanh nghiệp được kiểm tra hàng năm tăng lên, nhưng số thuế phải huy động vào ngân sách nhà nước (NSNN) còn bị thất thu nhiều do tình trạng trốn thuế, gian lận thuế diễn ra ngày một gia tăng và nhiều vụ có tính chất phức tạp. Vì vậy, để chống thất thu cho NSNN, tạo một môi trường sản&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Quang Tùng; Phạm Quang Hưng (-)

 • Rủi ro và rủi ro tín dụng doanh nghiệp (RRTDDN) trong hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) ảnh hưởng rất lớn đến kết quả lợi nhuận, cũng như sự thành bại của các NHTM Việt Nam. Rủi ro tín dụng (RRTD) có khả năng trở thành những nguy cơ gây ảnh hưởng tới sự phát triển của nền kinh tế. Bài viết sẽ tìm hiểu về hoạt động quản trị RRTDDN của một số ngân hàng trên thế giới như Thái Lan...

 • Luận án


 • Phạm Thu Huyền;  Advisor:Nguyễn Thị Đông, Trần Hải Long (2020)

 • Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về kế toán TSCĐ trong các DN. Khái quát và phân tích các chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên quan tới kế toán TSCĐ. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm vận dụng IAS/IFRS vào kế toán TSCĐ của một số quốc gia trên thế giới (Pháp, Trung Quốc), luận án đã rút ra các bài học kinh nghiệm cho kế toán TSCĐ ở V...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Hoa Hồng, Cao Đinh Kiên; Nguyễn Bích Thủy (2019-02)

 • Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thời điểm phát hành lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008-2017. Kết quả từ mô hình hồi quy thấy thời điểm một doanh nghiệp Việt Nam thực hiện phát hành lần đầu ra công chúng phụ thuộc vào cả các yếu tố thị trường và yếu tố nội tại của doanh nghiệp. Khi thị trường biến động mạnh, lạm phát và lãi suất cao thì doanh&#x...

 • Luận án


 • Nguyễn Thanh Huyền;  Advisor:Đinh Thị Mai, Hoàng Văn Tưởng (2020)

 • Luận án đã khảo sát nhu cầu thông tin KTQT của nhà quản trị doanh nghiệp SXTACN khu vực đồng bằng sông Hồng và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp nhằm định hướng cho việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện. Luận án đã đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức KTQT cho các doanh nghiệp SXTACN. Các giải pháp hoàn thiện trên các nội dung chính: Hoàn thiện tổ chức bộ máy KTQT các doanh nghiệp SXTA...

 • Tạp chí


 • Phạm Giang Thu (1997)

 • Chứng khoán được hiểu là quyền sở hữu có thể chuyển nhượng, được xác định bằng chứng chỉ hoặc bút toán quyền và lợi ích đối với phần tài sản, vốn của chủ thể phát hành chứng khoán. Do nhu cầu về vốn là đa dạng ở các chủ thể khác nhau, bao gồm cả chính phủ trung ương lẫn chính quyền địa phương cũng như các doanh nghiệp, phạm vi huy động vốn ở cả trong nước và nước ngoài nên bài...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Văn Lân (2006)

 • Mục tiêu nghiên cứu là: i) có thêm hiểu biết về thực tế quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam; ii) Cung cấp thông tin về kết quả điều tra (đầu vào) và đưa ra khuyến nghị cho việc soạn thảo Luật Doanh nghiệp 2006 và các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, và iii) Xác định những biện pháp về mặt pháp lý và các sáng kiến khác mang tính tự nguyện nhằm&...