Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Phạm Thị Tuyết, Lê Thị Huyền Trang (2021-05)

  • Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là nguồn lực nội sinh có thể tạo nên sự phát triền đột phá và bền vững cho mỗi Ngân hàng (NH). Trước bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay, khi sự khác biệt về sản phẩm, dịch vụ không nhiều và sự khác biệt về công nghệ không đủ lớn thì việc tạo ra sự khác biệt nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ NH chính ...

  • Bài trích


  • Nguyễn Văn Chiến, Đỗ Thị Thùy Dung (2022-01)

  • Sử dụng số liệu doanh nghiệp đang niêm yết cổ phiếu trên Sờ giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và TPHCM (HOSE) từ năm 2009 đến năm 2019. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích tác động cố định, tác động ngẫu nhiên và theo bình phương tối thiếu, phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát nhằm lựa chọn mô hình tốt nhất. Kết quả nghiên cứu thấy rằng, giá dầu không có tác động đến hiệu quả&#...