Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Vũ Thị Hồng Yến (2007)

 • Phân tích, làm rõ các vấn đề về đăng ký thế chấp và hiệu lực của đăng ký thế chấp đối với người thứ ba thông qua việc phân tích các trường hợp cụ thế: dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác để thế chấp; bên thế chấp trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp trong thời hạn của hợp đồng thế chấp; bên thế chấp đòi nợ chuyển giao quyền yêu cầu cho người khác trong thời gian thế...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Tuyến (1995)

 • Bài viết làm sáng to một số khía cạnh pháp lý liên quan đến việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng, một chủng loại hợp đồng vay phổ biến ở Việt Nam.

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phóng, Nguyễn Trần Minh Trí (2016)

 • Năm 2015 chứng kiến những thành công vượt trội của kinh tế Việt Nam về tăng trưởng GDP, giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát thị trường và hệ thống tài chính – ngân hàng, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế… Góp phần làm nên những thành công này có sự nỗ lực quyết liệt, linh hoạt, đáng trân trọng của ngành ngân hàng.

 • Sách


 • Bộ Tài chính (2013-5)

 • Đánh giá thực hiện kế hoạch kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán NSNN năm 2013. Tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2013. Phụ lục số liệu về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước thực hiện năm 2012 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

 • Sách


 • Bộ Tài chính (2016-4)

 • Đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Phụ lục số liệu về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước thực hiện năm 2015 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

 • Sách


 • Bộ Tài chính (2011-12)

 • Trình bày tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011. Dự báo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Phụ lục số liệu về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước thực hiện năm 2011 và dự toán năm 2012 .

 • Sách


 • Bộ Tài chính (2017-4)

 • Đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Phụ lục số liệu về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước thực hiện năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Gianpaolo Parise, Kim Peijnenburg (2017-05)

 • Bài viết phân tích về tầm quan trọng của nhận thức đối với việc quyết định tài chính của mỗi người dựa trên các nghiên cứu về tâm lý học và kinh tế học. Từ đó, đưa ra kết luận rằng những người không có nhận thức cao thường ít có khả năng lập kế hoạch cho nghỉ hưu và tiền tiết kiệm, đồng thời thường chi tiêu không kiểm soát và có nợ không đảm bảo.