Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Lê Thị Việt Hà;  Advisor:PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ (-)

 • Luận án đã xây dựng hệ thống chỉ tiêu, trong đó xác định tên gọi, ý nghĩa và công thức tính của từng chỉ tiêu. Các chỉ tiêu này phản ánh tất cả cá khâu của quản lý tài sản từ quá trình hình thành tài sản, khai thác sử dụng đến quá trình kết thúc của tài sản. Đề xuất giải pháp hoàn thiện khung khổ pháp lý về quản lý tài sản nhà nước tại ngành Tòa án nhân dân, trọng tâm là...

 • Bài trích


 • Trần Đình Tuấn (2015)

 • Việc điều hành chính sách tài chính linh hoạt nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất - kinh doanh phát triển, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, chủ động ngăn ngừa suy giảm kinh tế, kiềm chế bội chi ngân sách nhà nước là hết sức cần thiết. Chính vì vậy, việc nâng cao hiệu quả quản trị điều hành ngân sách quốc gia luôn được Quốc hội, Chính p...

 • Bài trích


 • Lương Thị Thu Hương (2016)

 • Bài viết thảo luận về các lợi ích khi người dân tham gia vào quy trình ngân sách, thực trạng về sự tham gia của người dân, các nguyên nhân dẫn tới sự thờ ơ của người dân với ngân sách nhà nước và đưa ra một số kiến nghị.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng thế giới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam (-)

 • Báo cáo này bao gồm: Báo cáo tổng quan Việt Nam 2035; 30 năm đổi mới và khát vọng Việt Nam 2035; Hiện đại hóa nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân; Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo; Đô thị hóa và nâng cao hiệu quả kinh tế; Phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; Đảm bảo công bằng và thúc đẩy ...

 • Bài trích


 • Đào Văn Hùng, Phùng Thế Đông (2020)

 • Chính sách tài chính kinh tế xã hội. Lịch sử kinh tế của các quốc gia cho thấy, thành tựu có được đều xuất phát từ cách thức hoạch định và thực thi hiệu quả chính sách tài quốc gia, tạo nền tảng huy động hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển đất nước. Sự thật là không khó để tìm ra lý luận và bài học cho vấn đề này trong tài liệu kinh tế. Đối với Việt ...