Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phạm Mai Chi (2021-05)

 • Trong những năm gần đây, Bắc Giang đã đưa ra nhiều chính sách để thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với mục tiêu có được những dự án chất lượng. Kết quả là tốc độ tăng vốn FDI của tỉnh đã đạt được con số khá ấn tượng, là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá ổn định. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp, số dự&#...

 • Bài trích


 • Việt Hải, Thùy Trang (2021-07)

 • Không để dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến phục vụ khách hàng, đảm bảo hoạt động ngân hàng được an toàn, thông suốt, khơi thông và gia tăng các nguồn vốn của địa phương cũng như các nguồn vốn khác, hỗ trợ giải ngân giúp người nghèo, đối tượng chính sách khác đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhằm tạo việc làm, mở rộng sản xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống Ngân hàng&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đắc Hưng (2018-11-27)

 • Nền kinh tế nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới, bởi vậy mọi biến động của kinh tế thế giới và khu vực đều có tác động tức thời đến kinh tế Việt Nam. Việc theo dõi chặt chẽ diễn biến kinh tế thế giới, điều hành chủ động, linh hoạt các chính sách kinh tế vĩ mô có vai trò hết sức quan trọng đối với Việt Nam hiện nay.

 • Bài trích


 • Vụ Pháp chế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (2021-11-19)

 • Ngược dòng lịch sử, tư tưởng, quan điểm về việc hình thành thị trường chứng khoán (TTCK) nhằm tạo kênh huy động vốn phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã được Đảng và Nhà nước đặt ra và xác định cụ thể từ đầu những năm 1990. Bài viết phân tích những thành công đã đạt được và dự báo những khó khăn cần phải đối mặt trong thời&#x...

 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2021-07-09)

 • Bài viết kiến nghị cần đưa thêm quy định bổ sung nguyên tắc xử phạt trong trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần, nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền trong trường hợp có tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ, nguyên tắc xác định thời hạn trong đình chỉ hoạt động/tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ khi có tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ; sửa đổi bổ sung hướng dẫn về xác định hành vi vi phạm hoàn&...