Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Tuyến (1995)

 • Bài viết làm sáng to một số khía cạnh pháp lý liên quan đến việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng, một chủng loại hợp đồng vay phổ biến ở Việt Nam.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Tuyến (2003)

 • Phân tích một số vấn đề về hình thức đại diện, các tiêu chí xác định người đại diện cho pháp nhân ngân hàng thương mại. Qua đó mong muốn đóng góp ý kiến góp phần nhận thức lại vấn đề đại diện hợp pháp của ngân hàng thương mại, tạo điều kiện cho việc xem xét vấn đề hiệu lực của giao dịch dân sự nói chung và giao dịch thương mại của ngân hàng nói riêng, cũng như xác định đường ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Lan Hương (2017)

 • Tái cơ cấu ngân hàng là biện pháp giải quyết tình trạng ngân hàng yếu kém (nợ xấu và quản lý kinh doanh kém). Trong bối cảnh yêu cầu giảm bớt sự can thiệp của nhà nước và không sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu thì quá trình tái cơ cấu cần phải thực hiện theo phương án tự chủ của chính ngân hàng. Ngoài tổ chức lại ngân hàng theo các hình thức quy định trong Luật Doan...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Tuyến (2006)

 • Tìm hiểu vấn đề cạnh tranh giữa các ngân hàng ở Việt Nam, quan niệm về cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng; chỉ ra những khó khăn vướng mắc chủ yếu trong quá trình áp dụng luật cạnh tranh đối với thị trường dịch vụ ngân hàng.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Iñaki Aldasoro, Andreas Barth (2017-12)

 • Bài viết này phân tích việc sử dụng CDS của các ngân hàng. Kết hợp dữ liệu cho vay hợp vốn của ngân hàng với số liệu của EU, nhóm tác giả kết luận rằng các ngân hàng mạnh hơn về vốn, tài trợ và khả năng chuyên nghiệp đang có xu hướng tăng thêm.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Vittoria Cerasi, Sebastian M. Deininger; Leonardo Gambacorta, Tommaso Oliviero (2017-04)

 • Bài viết này phân tích về việc: Liệu thực hành bồi thường cho Giám đốc điều hành ngân hàng (CEO) đã có sự thay đổi sau khi Ban ổn định tài chính (FSB) ban hành hướng dẫn hậu khủng hoảng về bồi thường hay không? Và đưa ra những kết luận cụ thể.