Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Thu Hiếu;  Advisor:Nguyễn Thanh Tuyền (2019-04-25)

 • Luận án nghiên cứu tình trạng đô la hóa: phân tích thực trạng đô la hóa, xác định nguyên nhân cũng tác động của tình trạng đô la hóa đến nền kinh tế giai đoạn từ 1992 đến 2017; Xác định mối tương quan giữa tình trạng đô la hóa với các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như: tăng trưởng kinh tế, dự trữ ngoại hối, tỷ giá, lạm phát, lãi suất,…; Đề xuất các giải pháp hạn chế tình trạng đô la...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Cấn Văn Lực (2019-05-10)

 • Bài trình bày của Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực của Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán ngày 10/05/2019.

 • Bài trích


 • Lê Thị Thu Hà, Đinh Thị Thu Thuỷ (-)

 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh việc đầu tư kỹ thuật, công nghệ, tin học hóa và bước đầu đã xây dựng mạng trực tuyến trong hệ thông ngân hàng của mình, tuy nhiên việc triển khai còn nhiều hạn chế. Bài viết đánh giá tình hình triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử của BIDV Chi nhánh Thanh Hóa, từ đó đưa ra một số giải ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Thịnh (2017)

 • Nêu nội dung cơ bản của Basel II; thực trạng triển khai Basel II tại VietinBank; một số biện pháp cần thực hiện để nâng cao hiệu quả Basel II tại VietinBank.