Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Hoàng Phong, Phạm Thị Bích Duyên (2019-06)

 • Bài viết đánh giá tác động của cạnh tranh đến sự Ổn định tài chính của các ngân hàng đưa ra Việt Nam trong giai đoạn 2005 • 2017. Từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm, bài viết một số hàm ý đối với các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản trị ngân hàng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

 • -


 • Dương Kim Thế Nguyên (2014)

 • Sự sụp đổ của một tổ chức tín dụng có thể gây ra những tác động to lớn đến nền kinh tế, vì thế các biện pháp phòng ngừa rủi ro và khắc phục các hậu quả của sự đổ vỡ được Nhà nước sử dụng. Kiểm soát đặc biệt là biện pháp nằm trong nhóm các biện pháp khắc phục hậu quả, được áp đặt bởi cơ quan quản lý ngân hành với mục tiêu hạn chế mức thấp nhất khả năng xảy ra việc&#x...

 • Tạp chí


 • Võ Đình Toàn (2002)

 • Bảo lãnh ngân hàng là dạng của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mang tính phái sinh. Vấn đề đặt ra là quan hệ bảo lãnh có phải là quan hệ hợp đồng hay chỉ là cam kết đơn phương? Hợp đồng bảo lãnh được ký kết giữa những chủ thể nào? Trong trường hợp phát sinh tranh chấp về quyền và nghĩa vụ bảo lãnh thì cơ quan tài phán có thể xem xét một cách độc lập với cơ quan phát sinh nghĩ...

 • 1999


 • Đoàn Thái Sơn (1999)

 • Trình bày về tội vi phạm quy định về cho vay tín dụng tại điều 183 trong Dự án Bộ luật hình sự sửa đổi. Tìm hiểu và nghiên cứu tội huy động vốn quá mức quy định trong hoạt động ngân hàng