Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Thu Hà;  Advisor:TS. Vũ Thị Lợi; PGS.TS. Hà Minh Sơn (2019-03-20)

 • Luận án tập trung nghiên cứu về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHTM; nghiên cứu hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng quân đội; phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng quân đội giai đoạn 2011 – 2017; đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại MB đến năm 2025.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thuy Linh, Vũ Ngọc Diệp; Lê Mai Trang (-)

 • Ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh thực thi hiệp định CPTPP đề cập đến tổng quan về CPTPP; ứng dụng mô hình SWOT trong phân tích ngành ngân hàng; từ đó đưa ra giải pháp tối ưu hóa SWOT đối với ngành Ngân hàng.

 • Bài trích


 • Trần Văn Hùng, Đào Thúy Em (2020-06)

 • Dựa trên nguồn số liệu thứ cấp được thu thập từ Ngân hàng Nhà nước, ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, bài viết đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng trên 3 phương diện chính, gồm: Dịch vụ tiền gửi; Dịch vụ cho vay; và Dịch vụ thanh toán. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Việt Nam đã có sự phát triển mạnh về hoạt động dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, so các quốc gia trong khu&...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Như Quỳnh;  Advisor:Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Đức Trung (2020)

 • Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện chính sách an toàn vĩ mô (CSATVM) thắt chặt (bằng cách tăng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tăng tỷ lệ dự trữ thanh khoản và giảm tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi), ổn định ngân hàng gia tăng. Ngược lại khi NHNN thực hiện CSATVM nới lỏng (bằng cách cho phép NHTM giảm tỷ lệ an toàn vốn tổi thiểu, g...