Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005)

 • Tài liệu đề cập đến tình hình diễn biến tỷ giá năm 2005; doanh số giao dịch thị trường mở, 2000 - 2005; tỷ trọng giao dịch thực hiện qua các kênh thanh toán; hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng; hoạt động đối ngoại; các hoạt động khác; từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2006.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Hoàng Trúc Linh (2020-01-02)

 • Nền tảng công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng công nghiệp 4.0) đã mang đến những mặt tích cực, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng trong việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhưng đồng thời cũng tồn tại những mặt hạn chế mà các bên cần xem xét khắc phục. Bài viết nà...

 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Thành (2020-02)

 • Với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, trong những năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã cùng các cơ quan tư pháp chủ động, tích cực phát hiện, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước; giải quyết khách quan, đúng đắn các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại trong lĩnh vực ngân hàng, góp phần bảo vệ quyền và lọi ích hợp pháp...

 • Luận án


 • Phạm Nguyễn Thị Hoàng Hoa;  Advisor:Lê Dân, Đường Thị Liên Hà (2021)

 • Nghiên cứu đã chỉ ra các nhóm biến số quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến ý định sử dụng thẻ ngân hàng của người tiêu dùng tại Việt Nam, cụ thể: Cảm nhận rủi ro, chính sách pháp luật, chính sách marketing, chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng xã hội, Cảm nhận hữu ích và dễ sử dụng. Tất cả các biến điều tác động cùng chiều tới “Ý định sử dụng thẻ”, trong đó biến số “Cảm nhận...

 • Bài trích


 • Huỳnh Ngọc Thành Trung (2020-11)

 • Bài viết trình bày về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam qua đó cho thấy tuy đã được triển khai ứng dụng nhiều công nghệ, kỹ thuật liên quan đến máy tính, phần mềm máy tính và đạt được nhiều kết quả nhất định, song vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế nhất định.

 • Luận án


 • Nguyễn Đăng Khoa;  Advisor:Nguyễn Thu Thủy (2021)

 • Luận án đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán BCTC của KTNN đối với các ngân hàng được kiểm toán dựa trên khảo sát và phỏng vấn sâu. Luận án đã xây dựng được mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới CLKT các ngân hàng do KTNN thực hiện gồm 12 nhân tố, trong đó có 2 biến mới là điều kiện làm việc của KTVNN (ĐKVL) và các nhân tố thuộc về các ngân hàng được kiểm ...