Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Thư (2004)

 • Lý thuyết dự tính hợp lý là cách nhìn nhận mới, cập nhật với những điều kiện mới về thông tin, kinh tế và xã hội. Nó giúp cho chúng ta có khả năng phân tích những diễn biến của thị trường và hành vi của các chủ thể tham gia vào các thị trường nói chung, thị trường vốn nói riêng một cách có ý nghĩa hơn. Cũng từ đó chúng ta có thể có được những chính sách và cách hành động hiệu quả hơn.

 • Bài trích


 •  (2023-06)

 • Bài viết nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng của ngân hàng số đến sự hài lòng của khách hàng; Xác định các yếu tố quyết định sự phát triển về mức độ tiếp cận, khả năng thích ứng, khả năng chi trả và hiệu quả sử dụng dịch vụ ngân hàng số. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị đối với vấn đề này.

 • Bài trích


 •  (2023-06-02)

 • Bài viết khẳng định phát triển nguồn nhân lực có tầm quan trọng đặc biệt, là một trong những yếu tố quyết định thành công hay thất bại trong hoạt động kinh doanh. Chuyển đổi số là thực tiễn tất yếu, đưa kinh tế - xã hội phát triển, đem đến cho con người một cuộc sống mới, hiện đại hơn. Trong bối cảnh đó, ngân hàng là một trong các lĩnh vực đi đầu trong chuyển đổi số, là cơ sở nền tảng cho các ngành nghề, lĩnh vực khác tiến tới công cuộc đổi mới. Điều này trở thành một thách thức đối với phát triển nguồn nhân lực trong các ngân hàng.

 • Bài trích


 •  (2022)

 • Trên cơ sở lý luận về tính cấp thiết của chuyển đổi số ngành ngân hàng, cũng như các thách thức nội tại trong ngành này, bài viết đưa ra đề xuất một số giải pháp hướng tới phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả của chuyển đổi số ngành ngân hàng nói riêng cũng như nền kinh tế nói chung.