Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Thu Hiền (2017-04)

 • Bài viết phân tích những vấn đề đặt ra cho pháp luật thuế nội địa Việt Nam; những giải pháp hoàn thiện pháp luật thuế nội địa nhằm đạt được mục tiêu: đảm bảo sự hài hoà về pháp luật thuế nội địa giữa Việt Nam và các quốc gia Asean, bảo đám thuế nội địa là công cụ hiệu quả trong điều tiết vĩ mô kinh tế xã hội, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

 • Tạp chí


 • Trần Vũ Hải (2007)

 • Trình bày bản chất pháp lý và một số bất cập cơ bản của pháp luật hiện hành về hình thức cấp tín dụng cho thuê tài chính. Để hình thức cấp tín dụng này ngày càng thể hiện được vai trò của nó trong việc khuyến khích đầu tư, phát triển công nghệ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cần phải có những sửa đổi pháp luật cho phù hợp.

 • -


 • Đỗ Văn Đại (2014)

 • Bộ Luật Dân sự quy định "lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng" nhưng không cho biết hướng xử lý hậu quả khi các bên thỏa thuận vượt qua mức cho phép. Bài bình luận cho thấy hướng xử lý và tính thuyết phục của hướng xử lý mà Tòa giám đốc thẩm định hướng cho Tòa&#...

 • -


 • Phan Phương Nam (2014)

 • Đề cập đến các vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán. Chỉ ra và phân tích những hạn chế của những quy định pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán thông qua việc nghiên cứu các nội dung có liên quan của pháp luật hiện hành áp dụng đối với hoạt động môi giới chứng khoán. Đề xuất một số kiến nghị liên quan đến việc hoàn thiện pháp luật về mô...

 • Sách


 • - (-)

 • Bài viết tiếng nói của nữ doanh nhân Việt Nam đã bình luận, phân tích về vai trò của người phụ nữ cũng như cần phải thay đổi để đảm bảo các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và tiếp tục phát triển mạnh

 • Luận án


 • Ngô Quang Huy;  Advisor:Trần Minh Đức, Nguyễn Văn Tuyến (-)

 • Luận án đã nghiên cứu thực trạng quy định của pháp luật về Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) bao gồm: thực trạng về chủ thể tham gia, quyền và nghĩa vụ của các bên; thực trạng nộp phí, sử dụng phí của tổ chức BHTGVN; thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật BHTG tại tổ chức BHTGVN thông qua nghiệp vụ cụ thể; luận án cũng đưa ra các số liệu, vụ việc để chứng minh cho các nhận xé...