Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2016-2)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Sao Tome và Principe nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Sao Tome và Principe phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả ...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2016-3)

 • Cuộc khảo sát này được thiết kế để một Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) để đạt được kết quả tốt hơn hiểu về cách các bên liên quan trong cảm nhận WBG. Tổng khảo sát khám phá: Các vấn đề chung, nhìn chung hướng về phía Ngân hàng Thế giới, hiệu quả và kết quả của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Nhóm của Ngân hàng Thế giới cạnh hoạt động, làm việc với Nhóm Ngân hàng Thế giới và vai...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-6)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Mauritius nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Mauritius phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của&#x...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2016-8)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Honduras nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Honduras phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của ...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-6)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để đạt được các mục tiêu sau 1. Hỗ trợ Ngân hàng Thế giới thêm thấu hiểu hơn các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Sudan nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới 2. Thu thập các phản hồi 1 cách hệ thống từ các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Sudan theo các mục sau: - Cách nhìn của họ về tổng quan môi trường ở Sudan - Thái độ ...

 • Báo cáo


 • Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng (2015-4)

 • Bản khảo sát này được thiết kế để đạt được các mục tiêu sau 1. Hỗ trợ Ngân hàng Thế giới thêm thấu hiểu hơn các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Nicaragua nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới: 2. Thu thập các phản hồi 1 cách hệ thống từ các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Sudan theo các mục sau: - Cách nhìn của họ về tổng quan môi trường ở Nicaragua �...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2010-01-14)

 • Báo cáo tóm tắt chỉ ra rằng năm 2008, PCG giới đã thực hiện một cuộc kiểm toán về giới của một LHQ tại Việt Nam, để đưa ra một cơ sở cho tiến trình về lồng ghép giới và thông báo phát triển chiến lược lồng ghép giới cho One UN và One Plan 2006-2010. Việc kiểm toán giới được thực hiện bởi Cố vấn giới của Liên hợp quốc và một nhóm nhỏ các thành viên PCG giới từ tháng 6 đến ...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2009-06-02)

 • Báo cáo nhấn mạnh các sự kiện, thành tựu và thách thức quan trọng trong năm 2008, cung cấp những bài học kinh nghiệm cho quá trình cải cách, cho cả Việt Nam và các nước khác. Cuối báo cáo, một đánh giá về chương trình và quy trình cải cách của Liên Hợp Quốc được đưa ra dựa trên các lý thuyết quản lý thay đổi hiện tại, dẫn đến những bài học thú vị và có giá trị về quá trình th...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2008-12-04)

 • Báo cáo chỉ ra rằng năm 2008, Nhóm điều phối chương trình giới (PCG) đã tiến hành kiểm toán giới tính tại Việt Nam, để đưa ra một cơ sở cho tiến trình về lồng ghép giới và thông báo phát triển chiến lược lồng ghép giới cho One UN và One Plan 2006-2010. Việc kiểm toán giới được thực hiện bởi Cố vấn giới của Liên hợp quốc và một nhóm nhỏ các thành viên PCG giới từ tháng 6 đến ...

 • Báo cáo


 • USAID (2020-02)

 • Dịch vụ xe bus được cung cấp bởi các công ty dẫn đầu về công nghệ gần đây đang được nhập vào hệ sinh thái giao thông tại các thành phố trên khắp thế giới. Bài đánh giá này đánh giá tác động môi trường của Shuttl – một nhà cung cấp xe bus hang đầu hoạt động tại Vùng thủ đô quốc gia Ấn Độ (Delhi –NCR) để tìm cách cách giải quyết các câu hỏi sau: ▪ Ai sử dụng dịch vụ ...