Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phóng, Nguyễn Trần Minh Trí (2016)

 • Năm 2015 chứng kiến những thành công vượt trội của kinh tế Việt Nam về tăng trưởng GDP, giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát thị trường và hệ thống tài chính – ngân hàng, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế… Góp phần làm nên những thành công này có sự nỗ lực quyết liệt, linh hoạt, đáng trân trọng của ngành ngân hàng.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng nhà nước (2017-11-20)

 • Phúc đáp công văn số 1418/TTKQH-TV ngày 17/11/2017, Ngân hàng nhà nước cung cấp thông tin về thực trạng công tác quản lý Nhà nước đôi với hoạt động của các công ty tài chính và hoạt động tín dụng tiêu dùng hiện nay. Trình bày báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện gói tín dụng 100 nghìn tỷ cho vay ưu đãi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và đưa ra số liệu dự báo v...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Thu Thủy (2018)

 • Phân tích và đánh giá một cách khách quan và khoa học về thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay. Từ đó chỉ ra kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân làm cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng các giải pháp. Đề xuất các quan điểm, định hướng và các giải pháp có tính khoa học, khả thi nhằm mục tiêu phát huy điểm mạnh ...

 • Luận án


 • Bùi Thị Thùy Dương;  Advisor:Đàm Văn Huệ (2018)

 • Nghiên cứu ý định sử dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ebanking của khách hàng. Xác định mức độ tác động của từng yếu tố đến xu hướng sử dụng dịch vụ ebanking của khách hàng. Đưa ra một số gợi ý giúp các ngân hàng thương mại nhận biết nhu cầu thực sự của khách hàng dịch vụ ebanking, giúp tăng số lượng khách hàng, tăng thu từ dịch vụ, nâng cao khả ...

 • Tạp chí


 • Lê Hồng Hạnh (1996)

 • Bài viết nêu các vấn đề biện pháp pháp lý để đảm bảo hợp đồng tín dụng. Song song với việc ban hành bộ luật dân sự cần có những văn bản cụ thể hoá nguyên tắc, các chế định của bộ luật dân sự vào trong hoạt động thương mại.