Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  •  (2023)

  • Chuyên đề góp ý vào các vấn đề chính sách, đồng thời kết hợp với đóng góp ý kiến vào những điều khoản cụ thể của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  • Tài liệu tham khảo


  •  (2022)

  • Bài viết đánh giá trách nhiệm thực thi các quyền ưu tiên hoàn trả vật chứng là tài sản trong vụ án hình sự cho các tổ chức tín dụng còn nhiều bất cập, vướng mắc trong quy định pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị trao quyền ưu tiên cho các tổ chức tín dụng xấu nếu có căn cứ của vụ án hình sự, xử lý tài sản bảo đảm trong các thỏa thuận cấp tín dụng để xử lý nợ chứng minh giao dịch được xác lập hợp pháp, thay vì chờ cho đến khi có kết quả của vụ án hình sự.

  • Tài liệu tham khảo


  •  (2022)

  • Bài viết trao đổi một số vẩn đề lí luận và thực tiễn về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng (trong đó chủ yếu đề cập việc bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng cho vay giữa tổ chức tín dụng với khách hàng của họ), trên cơ sở đó làm rõ hơn lí thuyết truyền thống về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng nói chung và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng nói riêng ở Việt Nam hiện nay.