Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Đặng Hoàng Thanh Nga (2021-09)

 • Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội ban hành ngày 12/12/2017 quy định, tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng; tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân. Cơ cấu lại là quá trình trình chuyển đổi, sắp xếp và tổ chức lại từ cơ cấu cũ sang cơ&#x...

 • Bài trích


 • Hoàng Nguyên Khai (2021-09)

 • Đại dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam từ tháng 2/2020 đến nay vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong hơn một năm qua, đại dịch này đã và đang tác động rất lớn nhiều mặt của đời sống kinh tế- xã hội nước ta. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân gặp rất nhiều khó khăn, theo đó đã ảnh hưởng đến quản lý của hệ thống ngân hàng Việt Na...

 • Bài trích


 • Lưu Hoàng Nam (2022-01)

 • Hoạt động cho vay tiêu dùng là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của các hoạt động kinh doanh mà các tổ chức tín dung hướng đến và mong muốn phát triển nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, hoạt động cho vay tiêu dùng của các tổ chức tín dụng hiện nay vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Bài viết tập trung phân tích về thực trạng cho vay tiêu dùng tại các công ty tài chính...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lý Trung Chiến (2022-04)

 • Bài viết đánh giá những kết quả đạt được trong xử lý nợ xấu ở Việt Nam, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 42 qua nhiều góc nhìn khác nhau, tác giả phân tích một số hạn chế, các vấn đề đặt ra cần được quan tâm để có giải pháp phù hợp nhằm xử lý triệt để nợ xấu, lành mạnh hóa các tổ chức tín dụng.