Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học


 • Trương Bá Tuấn, Lê Quang Thuận (2016-09)

 • Bài báo cáo nghiên cứu gồm 4 phần: nghiên cứu, phân tích và đánh giá hiệu quả chính sách ưu đãi thuế tại Việt Nam: (1) Rà soát cơ sở lý thuyết và thực chứng về chi phí và lợi ích của chính sách ưu đãi thuế và liên hệ với thực tế Việt Nam; phân tích kinh nghiệm quốc tế về ưu đãi thuế và rút ra một số bài học cho Việt Nam. (2) Phân tích chính sách ưu đãi thuế tại Việ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • François Bourguignon (2017-08)

 • Bài viết này xem xét các vấn đề khác nhau liên quan đến sự gia tăng bất cân đối được quan sát đặc biệt ở các nước phát triển trong thế kỷ qua. Các dữ liệu khác nhau về chu kỳ thời gian bất cân đối được đưa ra nghiên cứu, kết luận cho thấy không phải lúc nào cũng phù hợp với quan điểm chung rằng sự bất cân đối luôn có xu hướng gia tăng.

 • Luận án


 • Nguyễn Quang Hưng (2018)

 • Nghiên cứu hoạt động thanh tra (bao gồm cả kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế) do cơ quan thuế tiến hành đối với người nộp thuế. Nêu thực trạng ngành thanh tra thuế Việt Nam từ 2007-2015. Các nhân tố tác động và các khuyến nghị.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Công ty PwC Việt Nam (2018)

 • Sổ tay cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 31/12/2017. Sổ tay đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Thu Hiền (2017-04)

 • Bài viết phân tích những vấn đề đặt ra cho pháp luật thuế nội địa Việt Nam; những giải pháp hoàn thiện pháp luật thuế nội địa nhằm đạt được mục tiêu: đảm bảo sự hài hoà về pháp luật thuế nội địa giữa Việt Nam và các quốc gia Asean, bảo đám thuế nội địa là công cụ hiệu quả trong điều tiết vĩ mô kinh tế xã hội, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Thủy, Đặng Hoàng Vũ (2017-10)

 • Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Để đảm bảo nguồn thu này, trách nhiệm pháp lý của các chủ thể nộp thuế trong từng sắc thuế phải được xác định rõ. Tuy nhiên, pháp luật thuế hiện hành đang còn những quy định chưa rõ ràng về khái niệm "người nộp thuế" trong Luật Quản lý thuế và trong từng sắc thuế. Điều này đã gây sự khó khăn, lúng túng cho cơ quan quản lý thuế...

 • Báo cáo


 • OXFAM Việt Nam (2016-12-12)

 • Thuế là nguồn lực chủ yếu để các quốc gia sử dụng giải quyết vấn đề đói nghèo. Tuy nhiên, các công ty đang trốn thuế ở quy mô lớn, khiến các quốc gia trên toàn thế giới mất một khoản tiền lớn để giải quyết nghèo đói, đầu tư vào chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm. Báo cáo này công bố các thiên đường thuế lớn nhất trên thế giới - là những ví dụ nghiêm trọng n...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Song, Trần Thị Tuyết; Nguyễn Xuân Hữu, Lê Phương Nam (2017-12-23)

 • Trong những năm gần đây, mặc dù đội ngũ cán bộ kiểm tra thuế tại tỉnh Phú Thọ được tăng cường, số doanh nghiệp được kiểm tra hàng năm tăng lên, nhưng số thuế phải huy động vào ngân sách nhà nước (NSNN) còn bị thất thu nhiều do tình trạng trốn thuế, gian lận thuế diễn ra ngày một gia tăng và nhiều vụ có tính chất phức tạp. Vì vậy, để chống thất thu cho NSNN, tạo một môi trường sản&...