Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phan Thị Thành Dương (2018)

 • Dự thảo Luật Thuế tài sản được Bộ tài chính công bố ngày 13/04/2018 đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận và giữa các nhà khoa học. Dự thảo này được xây dựng trên cơ sở thực hiện cơ cấu lại nguồn thu ngân sách nhà nước, trong đó có các khoản thu liên quan đến đất đai theo tinh thần của Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt C...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thùy Linh (2017-12-26)

 • Nghiên cứu này khảo sát 100 doanh nghiệp về sự hài lòng đối với dịch vụ thuế trực tuyến (thuê điện tử) trên địa bàn TP. Hà Nội. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra, có 6 nhân tố có tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp, bao gồm: Tính hiệu quả; Mức độ an toàn và bảo mật; Thiết kế web; Chất lượng dịch vụ; Niềm tin đối với internet; và Niềm tin đối với Chính phủ. Trên cơ sở đó,...

 • Bài trích


 • Phan Thị Hằng Nga (-)

 • Nghiên cứu này tập trung nhận diện và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thu thuế tại Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, lấy mẫu thuận tiện với 500 khảo sát. Kết quả cho thấy có 3 yếu tố có ảnh hưởng đến hiệu quả thu thuế tại Chi cục, trong đó yếu tố có tác động mạnh nhất là Cơ quan quản lý thuế, Người nộp thuế và&#x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Independent Evaluation Group ( IEG), Nhóm Đánh giá Độc Lập (2017)

 • Tài liệu chỉ ra rằng thuế đã trở thành một lĩnh vực chính của sự hỗ trợ phát triển và tư vấn từ năm 2011, Hợp tác Toàn cầu cho sự phát triển hiệu quả (OECD 2011). Có vài lí do cho vấn đề này như là: những lợi ích tiềm năng cho xây dựng công, sự gia tăng nhu cầu muốn giảm phụ thuộc vào hỗ trợ phát triển của nước ngoài, các ảnh hưởng tài chính từ tự do thương mại, sự khủng...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2006-10)

 • Chuyên đề tập trung phân tích một số vấn đề cơ bản của thuế thu nhập cá nhân trong tổng thể hệ thống thuế của một số quốc gia như Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Thái Lan…và khái quát một số kinh nghiệm của các nước trong việc xây dựng pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2006-10)

 • Tài liệu cung cấp một số thông tin xung quanh các quan điểm về việc nên hay chưa nên ban hành luật thuế thu nhập cá nhân trong thời điểm hiện nay. Trên cơ sở xem xét các mục tiêu của dự luật, tài liệu cũng đưa ra những đánh giá chung về một số vấn đề còn vướng mắc ở dự luật như đánh thuế vào tiền lãi tiết kiệm, quy định về chiết trừ gia cảnh, về vấn đề quản lý thuế…

 • Luận án


 • Bùi Việt Hùng;  Advisor:Lê Xuân Trường (2020)

 • Luận án đã hệ thống và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận về hợp tác quốc tế về thuế, bao gồm: Khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung hoạt động hợp tác quốc tế về thuế; đã phát triển và bổ sung thêm một số nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác quốc tế về thuế; bổ sung các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động hợp tác quốc tế về thuế; bổ sung lý thuyết về mô hình hợp tác ...