Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phan Hữu Nghị (2021-05)

 • Mỗi quốc gia dựa trên đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hóa, địa lý đặc thù để hoạch định những chiến lược phát triển bền tích vững (PTBV) của quốc gia đó. Là một quốc gia thành viên của Liên hiệp quốc (LHQ), Việt Nam đã cực tham gia vào tiến trình thực hiện phát triển bền vững trên thế giới, và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Một hệ thống thuế hiệu quả không những tạo ra được ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Trung Dương, Lê Nhật Hồng (2019-01-10)

 • Trong nền kinh tế dưới sự tác động của “cuộc cách mạng công nghệ 4.0”, các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử ngày càng phát triển, khiến thương mại điện tử trở thành một lĩnh vực kinh tế quan trọng đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thương mại điện tử đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, thương mại&#...

 • Bài trích


 • Phan Phương Nam (2021-07)

 • Bài viết phân tích những ảnh hưởng, tác động của nền kinh tế chia sẻ đến hoạt động quản lý thuế và nêu ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật thuế điều chỉnh đối với động này. Cấu trúc của bài viết gồm: i) Đặt vấn đề về kinh tế ii) Những vấn đề đặt ra cho việc điều chỉnh pháp luật thuế đối với kinh tế chia sẻ iii) Thực trạng điều chỉnh pháp luật thuế đối với kinh tế c...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Hoàng Long (2020-09)

 • Thanh tra thuế được coi như một biện pháp hữu hiệu của cơ quan thuế (CQT) nhằm răn đe, phát hiện, xử lý, hạn chế những sai phạm của người nộp thuế (NNT), nâng cao tính nghiêm minh của pháp luật, làm cho NNT tự giác tuân thủ, đảm bảo sự công bằng khách quan cho NNT, nhờ vậy mà tác động ngược trở lại thúc đẩy nền kinh tế phát triển lành mạnh, bền vững. Với vai trò quan trọng như vậy...

 • Tạp chí


 • Vũ Ngọc Hà, Vũ Văn Cương (2009)

 • Nghiên cứu những điểm mới cơ bản trong pháp luật về kiểm tra, thanh tra thuế; Trình bày một số ý kiến về các quy định của pháp luật về thanh tra kiểm tra thuế ở nước ta hiện nay.

 • Bài trích


 • Phạm Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Hoa (2020-06-09)

 • Bài viết phân tích nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ hướng tới việc cải cách thuế tài sản như là một phần của cải cách tổng thể hệ thống thuế. Từ góc độ tài chính thuần túy, mức độ mà thuế tài sản có thể tạo ra nguồn thu để tài trợ cho các dịch vụ địa phương đặc biệt quan trọng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ, nhất là khi xu hướng phân cấp ngân sách đã diễn ra mạnh mẽ ...

 • Bài trích


 • Lê Thị Thúy Hằng (2021-10)

 • Trong điều kiện kinh tế thị trường, phản ứng của các chủ thể đối với các loại thuế hoặc gánh nặng thuế giảm tăng là vô cùng quan trọng. Mỗi phản ứng phụ thuộc vào mức độ và ảnh hưởng của thuế đối với vào những thay đổi cung và cầu của một yếu tố sản xuất cụ thể trên thị trường, cũng như khoảng thời gian mà ảnh hưởng của thuế đối với thị trường sẽ trở nên rõ ràng. Bài viết ngh...

 • Bài trích


 • Hoàng Thị Hải Yến (2022-03)

 • Xét một cách tổng quát, có thể thấy pháp luật về thuế là bình đẳng và không thiên vị, tuy nhiên, đạt được mục tiêu bình đẳng giới, Nhà nước đưa ra một số ưu đãi thuế dành cho đối tượng là phụ nữ. Dù vậy, khi đi sâu vào các quy định pháp luật thuế, vẫn có thể thấy tác động tiêu cực của một số quy định pháp luật thuế đến bình đẳng giới. Trong bài viết này, tác giả làm rõ t...