Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Thu Hiếu;  Advisor:Nguyễn Thanh Tuyền (2019-04-25)

 • Luận án nghiên cứu tình trạng đô la hóa: phân tích thực trạng đô la hóa, xác định nguyên nhân cũng tác động của tình trạng đô la hóa đến nền kinh tế giai đoạn từ 1992 đến 2017; Xác định mối tương quan giữa tình trạng đô la hóa với các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như: tăng trưởng kinh tế, dự trữ ngoại hối, tỷ giá, lạm phát, lãi suất,…; Đề xuất các giải pháp hạn chế tình trạng đô la...

 • Luận án


 • Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor:Bùi Đường Nghiêu; Đỗ Mạnh Hùng (2019-04-23)

 • Luận án góp phần bổ sung và hoàn thiện lý luận về cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân đội ở Việt Nam. Trên cơ sở khảo sát, phân tích thực trạng cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân đội ở Việt Nam giai đoạn 2013 - 2017; rút ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó luận án đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối&#...

 • Luận án


 • Trần Thị Thu Hương;  Advisor:Tô Kim Ngọc; Trần Đăng Khâm (2019-05-07)

 • Luận án xây dựng khung lý thuyết về phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ trong bối cảnh hội nhập tài chính trong đó có việc xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển của thị trường TPCP trong bối cảnh HNTC và chỉ ra các nhân tố tác động đến sự phát triển của thị trường TPCP trong bối cảnh HNTC. Phân tích thực trạng phát triển của thị trường TPCP Việt Nam bao gồm thị trường&...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Tuyết Lan;  Advisor:Lê Văn Luyện; Nguyễn Thị Hoài Lê (2019-05-02)

 • Luận án phân tích cơ cấu vốn mục tiêu thông qua phân tích cơ cấu vốn của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả phân tích thực nghiệm sẽ là một trong những cơ sở quan trọng cho các các nhà đầu tư và các nhà quản lý ra quyết định cấu trúc vốn hợp lý hơn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Tạp chí


 • Đào Lê Minh, Nguyễn Thị Thanh Huyền (2018)

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - còn được gọi là Cách mạng công nghệ 4.0 - liên quan đến tập hợp các công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, robot tư vấn, blockchain… đang làm thay đổi các hệ thống xã hội, hệ thống kinh tế và chính trị. Trong lĩnh vực tài chính nói chung hay thị trường chứng khoán nói riêng, việc áp dụng hàng loạt công nghệ tài chính (Finacial technology - Fintech) hướng đến&...

 • Luận án


 • Đỗ Phương Huyền;  Advisor:Nguyễn Thị Minh Huệ; Peter Moffatt (-)

 • Luận án đưa ra hàm ý chính sách như sau: (1) Các cơ quan chính phủ nên phát triển các quỹ ETF nội địa khi ETF là một phát minh tài chính thành công. Kết quả thực nghiệm của nghiên cứu này cho thấy quỹ ETF nội địa của Việt Nam đã vượt trội so với các quỹ ETF quốc tế cũng đầu tư TTCK Việt Nam. (2) Các nhà hoạch định chính sách có thể xem xét điều chỉnh quy định và hướng dẫ...

 • Luận án


 • Phan Trọng Nghĩa;  Advisor:Nguyễn Thị Minh Huệ; Đặng Tùng Lâm (2019)

 • Luận án phân tích ảnh hưởng của các nhân tố vi mô thuôc về công ty niêm yết đến đồng biến động gia cổ phiếu và qua đó đề xuất các khuyến nghị nhằm hạn chế mức độ đồng biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam. Muốn hạn chế đồng biến động giá thì cần đánh giá mức độ đồng biến động giá cổ phiếu và xác định các nhân tố tác động đến đồng biến động&#x...

 • Luận án


 • Đào Ngọc Hà;  Advisor:Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Đào Tùng (2019)

 • Luận án đã hệ thống những cơ sở lí luận khoa học về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp: Tổng quan về Kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, các vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán và các nhân tố chi phối đến tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Luận án cũng hệ thống những nội dung của tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp ...