Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  •  (2023-05)

  • Bài viết tập trung phân tích thực trạng phát triển thị trường vốn xanh, cụ thể là thị trường cổ phiếu xanh và trái phiếu xanh ở Việt Nam. Từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm phát triển thị trường vốn xanh ở Việt Nam trong thời gian tới.