Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  •  (2023-03)

  • Bài viết hệ thống những đặc điểm của quy định về thuế tối thiểu toàn cầu dự kiến áp dụng năm 2023 tại các quốc gia trên thế giới và phân tích một số tác động đến nền kinh tế, đặc biệt thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Từ đó nghiên cứu một số giải pháp đối với Việt Nam trong giai đoạn 2025 - 2030 nhằm đẩy mạnh cam kết tham gia luật chơi chung, điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, phối hợp đội ngũ nhân sự triển khai, phát triển các dự án mới, và xúc tiến đầu tư tại chỗ.

  • Bài trích


  •  (2023-06)

  • Bài viết phân tích những tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu tới nền kinh tế, đầu tư toàn cầu và Việt Nam, từ đó đưa ra các kiến nghị đối với việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đạt chuẩn để Việt Nam đồng hành cùng các doanh nghiệp trong tuân thủ nghĩa vụ thuế quốc tế