Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  •  (2023-05)

  • Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá và phân tích tiền mã hóa trên thế giới và thực trạng, tình hình tiền điện tử tại Việt Nam hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát sự phát triển hoạt động của loại tiền này, đồng thời đưa ra những gợi ý để quản lý và phát triển hoạt động của tiền mã hóa một cách thiết thực nhất.

  • Bài trích


  •  (2023-06-09)

  • Bài nghiên cứu này trình bày tổng quan công nghệ tài chính (Fintech), một tên gọi khác "tài chính số". Mục tiêu của nghiên cứu là tóm lược các hướng phát triển chính sách của Fintech như là giao dịch đầu tư, bảo hiểm, hệ thống thanh toán, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và đặc biệt là huy động vốn cộng đồng. Nghiên cứu cũng đưa ra những khuyến nghị liên quan đến chính sách trong lĩnh vực thể chế, điều tiết nhằm phát triển công nghệ tài chính, cũng như những khuyến nghị trong đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển Fintech tại Việt Nam.

  • Bài trích


  •  (2021-02)

  • Bài viết nghiên cứu khái quát về hoạt động cho vay ngang hàng, đặc điểm, những thuận lợi và khó khăn của kênh tài chính mới này đối với các chủ thể liên quan, qua đó, phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn và cơ chế pháp lý đang điều chỉnh hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam qua kinh nghiêm pháp lý thực tiễn của Trung Quốc