Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Authors: Phan Thị Thu Hằng;  Advisor: Phan Diên Vỹ (2024)

  • Luận án đánh giá tác động của thu nhập ngoài lãi (TNNL) đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Việc nghiên cứu tác động này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp cho các ngân hàng có thể đánh giá ảnh hưởng của TNNL đến HQHĐ của NHTM, từ đó đưa ra các chính sách, phát triển các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng nhằm nâng cao HQHĐ, giảm thiểu những rủi ro cho NHTM.