Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị An (2021-10)

 • Các chính sách thuế liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản ngày càng hoàn thiện và thể hiện vai trò quan trọng trong hoạt động thu ngân sách nhà nước, cũng như khuyến khích việc khai thác tài nguyên khoáng sản hiệu quả, tiết kiệm, tuy nhiên, thực tiễn triển khai các quy định pháp luật liên quan đến thuế tài nguyên vẫn còn tồn tại một số bất cập. Vì vậy, việc hoàn thiện chính...

 • Bài trích


 • Lê Thị Thúy Hằng (2021-10)

 • Trong điều kiện kinh tế thị trường, phản ứng của các chủ thể đối với các loại thuế hoặc gánh nặng thuế giảm tăng là vô cùng quan trọng. Mỗi phản ứng phụ thuộc vào mức độ và ảnh hưởng của thuế đối với vào những thay đổi cung và cầu của một yếu tố sản xuất cụ thể trên thị trường, cũng như khoảng thời gian mà ảnh hưởng của thuế đối với thị trường sẽ trở nên rõ ràng. Bài viết ngh...

 • Bài trích


 • Trần Thị Thu Hương (2021-10)

 • Theo Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam ban hành tại Quyết định số sẽ ban hành và khuôn khổ vào ngày 3 /7/2019 của Bộ Tài chính, trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2024 Việt Nam công bố 20 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đầu tiên (VPSAS) nhằm hoàn thiện pháp lý về tài chính, kế toán; tạo dựng công vụ quản lý hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước tại các&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Tâm, Mai Thị Hoàng Minh (2021-10)

 • Trong suốt 30 năm qua, trên thế giới, kết oán tài sản di sản đã và đang trở thành vấn đề nổi bật trong lĩnh vực kế toán công. Việt Nam là một trong những quốc gia có khá nhiều di sản, bao gồm di sản thiên nhiên và di sản văn hóa đã khá mới mẻ và được thế giới công nhận. Tuy nhiên, vấn đề kế toán di sản còn khá mới dường như chưa được quan tâm. Bài viết giới thiệu n...

 • Bài trích


 • Hoàng Thị Minh Châu (2021-10)

 • Bao thanh toán không phải nghiệp vụ ngân hàng truyền thống nhưng đã được thực hiện nhiều năm qua trên thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam, bao thanh toán vẫn còn khá mới mẻ, chưa quen thuộc đối với các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp trong nước, do đó có thể coi đây là một sản phẩm tài chính hiện đại trên thị trường Việt Nam.

 • Bài trích


 • Nguyễn Như Quỳnh (2021-10)

 • Qua nghiên cứu kinh nghiệm của các nước cho thấy, hóa đơn điện tử đã được áp dụng bât buộc tại nhiều quốc gia và đang có xu hướng ngày càng mở rộng trên toàn cầu. Hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, đồng thời giúp cơ quan thuế, hải quan dễ dàng quản lý, truy xuất các số liệu thống kê báo cáo, phát hiện hành v...

 • Bài trích


 • Dương Thị Thiều (2021-09)

 • Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và lĩnh vực tài chính nói riêng đã và đang đặt ra yêu Việt Nam cần tạo lập một hệ thống kế toán, kiểm toán hoàn chinh, phù hợp với cơ chế quản lý của Nhà nước và xu thế phát triển dịch vụ kế toán, kiểm toán của khu vực và thế giới. Đối với lĩnh vực kế toán, trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự gia&#...

 • Bài trích


 • Vũ Thị Thúy (2021-09)

 • Việc phân bổ hiệu quả nguồn lực tài chính là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp phát triển. Bài viết phân tích tình hình phân bổ các nguồn lực tài chính cho giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam hiện nay và đề xuất các giải pháp phân bổ hiệu quả hơn các nguồn lực tài chính cho giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới.

 • Bài trích


 • Phạm Thị Thái Hà, Phạm Văn Rạng (2021-09)

 • Trước xu thế bùng nổ mạnh mẽ của tiền kỹ thuật số, vài năm trở lại đây, Ngân hàng Trung ương các quốc gia đang xem xét một cách nghiêm túc việc xây dựng, thí điểm đồng tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương để tăng tốc độ giao dịch, giảm chi phí, cải thiện bảo mật, cũng như giải quyết các mục tiêu liên quan đến chính sách tiền tệ. Đối với Việt Nam, tại Quyết định số 942/QĐ-TTg&...

 • Bài trích


 • Trần Văn Hùng (2021-09)

 • Bài viết đánh giá tình hình an ninh tài chính ở Việt Nam trong giai đoạn 2000- 2018 dựa trên nguồn dữ liệu thứ cấp và các tiêu chí đo lường an ninh tài chính. Kết quả cho thấy, trước năm 2007 mức độ hội nhập của nền kinh tế Việt Nam thấp nên các chỉ tiêu an ninh tài chính được kiểm soát, Từ năm 2008 đến nay, do Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nền kinh...