Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Trịnh Thị Ái Hoa (2021-11)

 • Bài viết này phân tích thực trạng phối hợp chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa kỳ 2011-2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đã tiêu kiểm soát đã được thực hiện một cách cẩn trọng, đảm bảo thực hiện được chuyển từ thụ động, ứng phó với lạm phát sang chủ động, linh hoạt nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Tố Quyên (2021-11)

 • Bài viết xem xét và đánh giá thực tế các điều kiện phát triển dịch vụ thanh toán điện tử ở Việt Nam ở bốn phương diện: pháp lý, hạ tầng kỹ thuật - công nghệ phục vụ cho thanh toán điện tử, con người, mức độ phát triển của nền kinh tế và ngành tài chính ngân hàng. Từ đó, bài viết đưa ra một số gợi ý xem Việt Nam nên tập trung cải thiện điều kiện gì để phát triển mạnh mẽ&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hồng, Hồ Thị Diệu Linh (2020-02)

 • Sau năm 2008, một số ngân hàng trung ương trên thế giới như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh đã áp dụng chính sách tiền tệ phi truyền thống nhằm ứng phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã thực hiện chính sách tiền tệ phi truyền thống, nhằm khôi phục nền kinh tế, trong đó&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hồng, Hồ Thị Diệu Linh (2020-02)

 • Sau năm 2008, một số ngân hàng trung ương trên thế giới như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh đã áp dụng chính sách tiền tệ phi truyền thống nhằm ứng phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã thực hiện chính sách tiền tệ phi truyền thống, nhằm khôi phục nền kinh tế, trong đó&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hiền (2020-05)

 • Thị trường trái phiếu chính phủ đã và đang là kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế tại các quốc gia. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của thị trường trái phiếu nói riêng và thị trường tài chính nói chung chính là lợi suất trái phiếu Chính phủ mà các nhà đầu tư kì vọng. Áp dụng phương pháp OLS, bài viết kiểm định mô hình đo lường lợi suất trái...

 • Bài trích


 • Đoàn Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hồng Hải; Hoàng Phương Dung (2020-05)

 • Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của danh tiếng truyền thông đến hiệu quả tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2012-2018 thông qua ba kênh gồm tài sản, chấp nhận rủi ro và đa dạng hóa thu nhập. Kết quả hồi quy cho thấy danh tiếng truyền thông không có ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính, ngay cả khi kiểm soát vấn đề nội sinh bằng biến công cụ. Cụ thể, danh tiếng truyền thông ...