Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Thị Thu Thủy, Lưu Tùng Lâm (2022-04)

 • Bài viết này làm rõ đặc trưng của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi, những tác động, yêu cầu hội nhập quốc tế đổi với pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam, từ đó đề xuất nhừng giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 • Bài trích


 • Lê Mạnh Hùng (2022-01)

 • Chính sách tín dụng xanh được nhiều quốc gia có trình độ phát triển khác nhau trên thế giới theo đuổi, hướng phát triển chung và là cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của các nước. Phát triển tín dụng xanh giúp cho ngân hàng hạn chế được rủi ro về môi trường, xã hội trong hoạt động kinh doanh. Việt-Nam cũng đang dần đi theo xu hướng này, song vẫn gặp nhiều khó k...

 • Bài trích


 • Lưu Hoàng Nam (2022-01)

 • Hoạt động cho vay tiêu dùng là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của các hoạt động kinh doanh mà các tổ chức tín dung hướng đến và mong muốn phát triển nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, hoạt động cho vay tiêu dùng của các tổ chức tín dụng hiện nay vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Bài viết tập trung phân tích về thực trạng cho vay tiêu dùng tại các công ty tài chính...

 • Bài trích


 • Hoàng Thanh Tuyền (2022-02)

 • Chính sách tỷ giá ổn định, phù hợp, linh hoạt đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tăng trưởng hướng ngoại, thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, việc điều hành chính sách tỷ giá nói riêng và chính sách kinh tế vĩ mô nói chung đòi hỏi thận trọng, thích ứng, phù hợp và linh hoạt. Trong bài viết, t...

 • Bài trích


 • Vũ Nhữ Thăng (2022-02)

 • Năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề, hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, giá cả hàng hóa cơ bản biến động phức tạp... nhưng các cấu phần thị trường tài chính vẫn đạt kết quả khả quan, góp phần đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế với chi phí thấp hơn năm trước. Tuy nhiên, thực tiễn này c...

 • Bài trích


 • Bùi Hữu Toàn (2022-04)

 • Vấn đề nhận diện và xử lý các giao dịch nội gián chưa bao giờ là dễ dàng kể cả với các quốc gia có thị trường chứng khoán phát triển bởi đây là một vi phạm pháp luật phức tạp, khó chứng minh. Thực tiễn ở Trung Quốc cho thấy, chỉ khi xây dựng được khung khổ pháp luật đầy đủ, chặt chẽ mới giúp cơ quan quản lý nhà nước có đủ căn cứ để phát hiện, xử lý và ngăn chặn các ...

 • Bài trích


 • James Estaugh (2022-02-08)

 • Những thay đổi về hạ tầng và pháp lý tới đây cùng đà tăng trưởng mạnh mẽ của 2021 và những hỗ trợ tích cực từ Chính phủ chắc chắn sẽ đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một năm 2022 với những thành công mới. Bài viết phân tích những xu hướng mới và kiến nghị giải pháp nhằm tận dụng tối đa xu hướng đó.

 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2021-06-30)

 • Bài viết phân tích các ngân hàng tại Việt Nam đang cùng chuyển mình hết sức nhanh chóng và năng động trên con đường chuyển đổi số. Đây vừa là môi trường và cũng là mục tiêu mà Ngân hàng Nhà nước đã tạo ra nhằm “đánh thức” giá trị ngân hàng số Việt Nam; đem lại những giá trị cho xã hội và quốc gia.