Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán : [1370]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1370
 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lý Trung Chiến (2022-04)

 • Bài viết trình bày về các nội dung: 1.Hệ thống Văn bản quy phạm về xử lý nợ xấu; Thực tiễn công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD), Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng (AMC) tại Việt Nam; Những vướng mắc, bất cập trong thực hiện xử lý nợ xấu của các TCTD, AMC hiện nay; Thực trạng hoạt động của các AMC ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lý Trung Chiến (2022-04)

 • Bài viết đánh giá những kết quả đạt được trong xử lý nợ xấu ở Việt Nam, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 42 qua nhiều góc nhìn khác nhau, tác giả phân tích một số hạn chế, các vấn đề đặt ra cần được quan tâm để có giải pháp phù hợp nhằm xử lý triệt để nợ xấu, lành mạnh hóa các tổ chức tín dụng.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lê Phương Thảo (2022-05-10)

 • Bài viết trình bày một số ý kiến về tờ trình, dự thảo Luật như phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, giao dịch chuyển tiền điện tử, hình thức báo cáo về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thái Nam (2018-12-13)

 • Bài viết phân tích quy định về tính lãi suất của hợp đồng tín dụng, lãi suất chậm trả,… giữa Bộ luật Dân sự và Luật các tổ chức tín dụng. Từ đó, kiến nghị những giải pháp trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phương Thủy (2012-08-06)

 • Bài viết phân tích thực trạng tỷ lệ nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng, những vướng mắc khi áp dụng pháp luật trong lĩnh vực tín dụng. Từ đó, kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Hoàng Văn Cường, Nguyễn Thị Minh Phương (2022-08)

 • Bài viết dựa trên các báo cáo hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính; Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2013; Dự thảo Luật giá sửa đổi; quan sát thực tế, kinh nghiệm và hiểu biết của người viết bài trong lĩnh vực thẩm định giá

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Việt Dũng, Phan Anh (2022-06)

 • Bảo vệ người tiêu dùng tài chính được thực hiện trên cơ sở xây dựng khuôn khổ pháp lý với các nguyên tắc ứng xử công bằng và minh bạch song song với tăng trưởng giáo dục tài chính cho người dân. Bài viết tổng hợp kinh nghiệm và thông lệ quốc tế về khung khổ pháp lý quy định việc bảo vệ người tiêu dùng tài chính và đó đề xuất việc tổ chức thực thi, giám sát bảo vệ người ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Minh Tú (2022-11)

 • Bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển lành mạnh, minh bạch của khu vực tài chính, thúc đẩy tài chính toàn diện và tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. Một khung khổ bảo vệ người tiêu dùng tài chính hiệu quả là điếu kiện cẩn thiết để mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, mang lại lợi ích thiết thực, tạo điểu ...

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phạm Hồng Chương, Tô Trung Thành (2022-09-18)

 • Bài viết đánh giá thực trạng và cảnh báo những nguy cơ bất ổn vĩ mô và bất ổn tài chính, từ đó đề xuất khuyến nghị chính sách trong điều hành kinh tế nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh tài chính. Bài viết áp dụng các mô hình nghiên cứu của IMF, theo đó, bất ổn kinh tế vĩ mô và bất ổn tài chính xuất phát từ những rủi ro bất ổn tại bốn khu vực chính của nền ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1370