Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán : [1366]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1366
 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lê Phương Thảo (2022-05-10)

 • Bài viết trình bày một số ý kiến về tờ trình, dự thảo Luật như phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, giao dịch chuyển tiền điện tử, hình thức báo cáo về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thái Nam (2018-12-13)

 • Bài viết phân tích quy định về tính lãi suất của hợp đồng tín dụng, lãi suất chậm trả,… giữa Bộ luật Dân sự và Luật các tổ chức tín dụng. Từ đó, kiến nghị những giải pháp trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phương Thủy (2012-08-06)

 • Bài viết phân tích thực trạng tỷ lệ nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng, những vướng mắc khi áp dụng pháp luật trong lĩnh vực tín dụng. Từ đó, kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Hoàng Văn Cường, Nguyễn Thị Minh Phương (2022-08)

 • Bài viết dựa trên các báo cáo hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính; Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2013; Dự thảo Luật giá sửa đổi; quan sát thực tế, kinh nghiệm và hiểu biết của người viết bài trong lĩnh vực thẩm định giá

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Việt Dũng, Phan Anh (2022-06)

 • Bảo vệ người tiêu dùng tài chính được thực hiện trên cơ sở xây dựng khuôn khổ pháp lý với các nguyên tắc ứng xử công bằng và minh bạch song song với tăng trưởng giáo dục tài chính cho người dân. Bài viết tổng hợp kinh nghiệm và thông lệ quốc tế về khung khổ pháp lý quy định việc bảo vệ người tiêu dùng tài chính và đó đề xuất việc tổ chức thực thi, giám sát bảo vệ người ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Minh Tú (2022-11)

 • Bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển lành mạnh, minh bạch của khu vực tài chính, thúc đẩy tài chính toàn diện và tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. Một khung khổ bảo vệ người tiêu dùng tài chính hiệu quả là điếu kiện cẩn thiết để mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, mang lại lợi ích thiết thực, tạo điểu ...

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phạm Hồng Chương, Tô Trung Thành (2022-09-18)

 • Bài viết đánh giá thực trạng và cảnh báo những nguy cơ bất ổn vĩ mô và bất ổn tài chính, từ đó đề xuất khuyến nghị chính sách trong điều hành kinh tế nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh tài chính. Bài viết áp dụng các mô hình nghiên cứu của IMF, theo đó, bất ổn kinh tế vĩ mô và bất ổn tài chính xuất phát từ những rủi ro bất ổn tại bốn khu vực chính của nền ...

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Ramla Khalidi (2022-09-18)

 • Bài viết phân tích vai trò của tài chính và quản trị đối với quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng, đồng thời đề xuất Việt Nam thành lập Ngân hàng năng lượng quốc gia như kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới nhằm cấp vốn cho quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng và đảm bảo rằng lợi ích của quá trình chuyển đổi được chia sẻ rộng rãi và chính phủ đóng vai trò bảo đảm người&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Huệ Anh (2019-12-09)

 • Bài viết phân tích thực trạng nhận diện một số dạng tội phạm trong hoạt động Ngân hàng: lập khống chứng từ để rút tiền tiết kiệm gửi tại Ngân hàng của khách hàng nhằm chiếm đoạt; cho khách hàng ký trước chứng từ khi làm thủ tục vay vốn; giả mạo chữ ký của khách hàng vay vốn nhằm chiếm đoạt tiền; sử dụng thông tin của khách hàng để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng; lợi dụng kẽ hở&#...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1366