Phân quyền - Tài nguyên : [985]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 985
 • PLTTOL_46.21_Quyen so huu_quyen su dung_kien nghi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Phương (2021-03-30)

 • Pháp luật tài nguyên nước chưa có những quy định nhằm phân định rõ ràng về quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với nguồn nước sau khi các tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Từ đó có thể là nguyên nhân dẫn đến việc khó xác định chủ thể có quyền cho phép những tổ chức, cá nhân khác tiếp tục khai thác, sử dụng nguồn nước với những mục đích khác nhau. Bài...

 • PLTTOL43.20_Giam sat_phan bien xa hoi_qly va su dung dat dai.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Vĩnh Quỳnh (2020-06-15)

 • Giám sát, phản biện xã hội được xem là yêu cầu tất yếu và bức thiết của một xã hội dân chủ. Trong đó, bảo đảm quyền giám sát, phản biện xã hội của nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật dần được đề cao trong những năm gần đây. Đặc biệt, điều này càng có ý nghĩa quan trọng đối với người dân khi họ được pháp luật trao cho quyền tham gia vào việc đóng góp ý kiến...

 • PLTTOL39.19_Quyen tiep can thong tin_ban do quy hoach su dung dat_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Sơn Hà (2019-06-15)

 • Tiếp cận thông tin qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) là quyền được pháp luật quy định. Thực tế quyền này chưa phát huy hiệu quả, xuất phát từ những hạn chế trong quá trình thực thi pháp luật. Do đó, bài viết phân tích, làm rõ những hạn chế đó nhằm đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả quyền tiếp cận thông tin qua bản đồ QHSDĐ của các chủ thể.

 • LA_DoanNgocPhuong.pdf.jpg
 • Luận án


 • Đoàn Ngọc Phượng;  Advisor:Ngô Thị Phương Thảo, Hoàng Văn Cường (2021)

 • Nghiên cứu đã dựa trên các lý thuyết về sự thỏa mãn (Lewin, 1975; Peyton và cộng sự, 2003; Hovlvà và cộng sự, 1957; Kotler và cộng sự; 1996), lý thuyết về sự công bằng (Adams, 1963, 1966; Colquitt và cộng sự, 2005) và từ kết quả nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn sâu đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, chủ đầu tư và hộ gia đình có đất bị thu hồi, nghiên cứu đã ...

 • TOAN VAN LUAN AN - HA THANH HOA.pdf.jpg
 • Luận án


 • Hà Thanh Hòa;  Advisor:Đinh Ngọc Vượng (2021)

 • Luận án đã phân tích một cách hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật quốc tế về bảo vệ nguồn nước quốc tế. Đặc biệt, luận án đã làm rõ hơn các nguyên tắc của luật quốc tế về bảo vệ nguồn nước quốc tế trên cơ sở phân tích các phán quyết của các cơ quan tài phán quốc tế và thực tiễn ký kết điều ước giữa các quốc gia ven nguồn nước quốc tế. Luận án đã ...

 • NCLP.5(405).3.2020.Qtri ben vung tai nguyen thien nhien_quan tri nha nuoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Duyên Thảo; Phan Thị Lan Phương (2020-03)

 • Bài viết trình bày về quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên, trong đó tập trung làm rõ các vấn đề: Quản trị tài nguyên thiên nhiên trong tương quan với quản trị nhà nước hiện đại; các nguyên tắc quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên; các chỉ số quản trị tài nguyên thiên nhiên; quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam.

 • TLKHCN.Vista.2015.Qly tai nguyen nuoc_tinh hinh_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015)

 • Mục tiêu của việc Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (QLTHTNN) là quá trình hỗ trợ các quốc gia đang nỗ lực giải quyết các vấn đề về nước, phương pháp này đã được chứng minh mang lại hiệu quả trong quản lý và sử dụng nước bền vững tại nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Luật Tài nguyên nước được thông qua năm 1998 (sửa đổi năm 2012) và các nghị định hướng dẫn thực hiện luật này đã đưa&#x...

 • TLKHCN.Vista.2010.Ky nguyen dang den_nang luong tai tao.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2010-06)

 • Việt Nam là nước được đánh giá rất dồi dào tiềm năng về NLTT (như năng lượng gió, thuỷ điện, mặt trời...). NLTT có thể tạo ra nguồn điện ngoài lưới tại chỗ, rẻ tiền, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia. Nếu được đầu tư phát triển đúng hướng, nguồn năng lượng này có thể góp phần quan trọng vào giải quyết vấn đề năng lượng, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi...

 • NCLP22.20.Hoan thien phap luat_quan ly_su dung dat nong lam truong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Hải Đường, Đỗ Tiến Dũng; Võ Thị Hồng Lan (2020-11)

 • Trải qua quá trình hình thành và phát triển, các nông, lâm trường đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc cũng như bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực nông thôn, miền núi; ...

 • NCLP21.20.Hdong chuyen nhuong quyen su dung dat.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tạ Thị Thùy Trang (2020-10)

 • Hiện nay, khi chuyển quyền sử dụng đất bằng hình thức chuyển nhượng là chủ yếu thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là khâu quan trọng để đạt được thành công trong giao dịch. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung trình bày, phân tích về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành và chỉ ra một số điểm bất cập của Luật Đất đai năm 2013 về vấn đề...

 • DCPL.4(345).21.Dong bo_thong nhat_quyen nghia vu_nguoi su dung dat_luat dat dai.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Tuyến, Hoàng Thế Cường (2021-04)

 • Bài viết phân tích, đánh giá về tính đồng bộ, tính thống nhất trong nội dung các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 và chỉ ra những điểm mâu thuẫn, chồng chéo, từ đó, kiến nghị một số giải pháp sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013 nhằm đảm bảo tính đồng bộ, tính thống nhấ...

 • 1. Toan van luan an sau PB kin_NQHAU.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Quốc Hậu;  Advisor:Lê Văn Khoa (2021)

 • Nghiên cứu được thực hiện với các mục tiêu: i) Xác định biến động sử dụng đất và các yếu tố ảnh hưởng đến những thay đổi này trong giai đoạn 2000 – 2015 tại tỉnh Vĩnh Long; ii) Phân tích mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất với chất lượng đất đai theo FAO, đánh giá sự thay đổi chất lượng đất đai và các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi chất lượng đất đai ở Vĩnh Long; iii)&#x...

 • KHPLVN9.20.Ly thuyet_can bang loi ich_chuyen dich dat bat buoc_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Trung Hiền (2020-09)

 • Hoạt động chuyển dịch đất bắt buộc, được gọi là thu hồi đất ở Việt Nam, có những điểm riêng do áp lực từ phía nhà nước đến với người sử dụng đất - những người bị bắt buộc phải chuyển dịch quyền sử dụng đất do họ không có lỗi. Thực tế cho thấy, khiếu nại, khiếu kiện nhiều nhất ở Việt Nam vẫn tập trung vào chuyển dịch đất bắt buộc dưới hình thức thu hồi đất có bồi thườn...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 985