Phân quyền - Tài nguyên : [1059]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1059
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đoàn Văn Bình (2020-08-27)

 • Thị trường bất động sản du lịch tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhưng pháp luật chưa có những quy định đặc thù đối với bất động sản du lịch. Bài viết này làm rõ thực trạng pháp luật kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam, qua đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Tiến Đạt, Trần Thị Trinh (2022-04-12)

 • Trong phạm vi bài viết này, các tác giả tập trung phân tích kinh nghiệm của Thụy Điển và Nhật Bản về quản trị đất đai, và đưa ra các giải pháp xây dựng hệ thống thông tin đất đai dựa trên công nghệ số, nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý đất đai ở nước ta.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thảo (2013-09-05)

 • Bài viết trình bày nội dung về cấp, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền lập, quyết định, xét duyệt lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kinh nghiệm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của một số quốc gia trên thế giới để Việt Nam tham khảo trong quá trình sửa đổi Luật đất đai 2003

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phương Thảo (2013-09-11)

 • Bài viết trình bày về kinh nghiệm thu hồi đất của một số quốc gia trên thế giới về các trường hợp thu hồi đất; trình tự thủ tục thu hồi đất; cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất; bồi thường khi thu hồi đất

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Trọn Tuấn (2017-10-05)

 • Bài viết này trình bày một số kinh nghiệm quản lý đất đai của một số nước trên thế giới. Để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những quy định quản lý cụ thể đối với loại tài nguyên này.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Thân Văn Tài (2022-05)

 • Án lệ số 15/2017/AL là một giải pháp pháp lý nhằm công nhận quyền sử dụng đất của người nhận quyền sử dụng đất từ hợp đồng miệng về chuyển đổi quyền sử dụng đất, nhưng họ đã đăng ký, kê khai diện tích đất đã đổi và được ghi nhận tại sổ địa chính; đã trực tiếp canh tác, sử dụng ổn định, liên tục, lâu dài. Bài viết làm rõ triển vọng ứng dụng của Án lệ này và đưa ra&#...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Xuân Thắng (2022-02)

 • Bài viết tập trung phân tích, đánh giá những điểm tích cực cũng như những hạn chế, bất cập trong nội dung của các quy định pháp luật hiện hành về quyền tiếp cận đất đai của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về van đề này đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân (2022-02)

 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữ vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Sự phù hợp và chất lượng quy hoạch đất đai sẽ quyết định hiệu quả sử dụng đất, giải phóng giá trị kinh tế đất đai, bảo đảm tính minh bạch và sự an toàn cho người sử dụng đất. Trong phạm vi bài viết, các tác giả tập trung phân tích, đánh giá quy định về quy hoạch, kế hoạch...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phan Thị Hồng (2022-02)

 • Bài viết phân tích quy định pháp luật về đăng ký đất đai tại Việt Nam và một số nước trên thế giới, làm rõ những bất cập trong việc quản lý đất đai hiện nay. Đồng thời, từ thực tiễn các giao dịch gian dối trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện tại Việt Nam trong thời gian gần đây, bài viết đưa ra những đề xuất hoàn thiện pháp luật về những vẩn đề này.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trung tâm Thông tin - tư liệu, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2017)

 • Bài viết khái quát về tình hình biến động đất nông nghiệp trong thời gian qua; Một số hình thức tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông thôn hiện nay; Những khó khắn bất cập trong thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp hàng hóa

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đặng Kim Sơn (2017-12-06)

 • Bài viết trình bày lịch sử và chính sách, hiện trạng và thách thức, kiến nghị chính sách đất đai. tập trung hóa sản xuất, tích tụ đất đai phát triển nông nghiệp và trong quá trình phát triển để xử lý hài hòa mối quan hệ lợi ích của hộ nông dân với lợi thế quy mô sản xuất lớn của hợp tác xã, doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo công bằng xã hội chung

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Ngô Thu Trang, Bùi Anh Vũ (2017-12-11)

 • Bài viết đưa ra góc nhìn bao quát về hệ thống pháp luật liên quan đến tích tụ, tập trung đất đai, từ đó bình luận các quy định pháp luật và đề xuất giải pháp khắc phục là vô cùng cấp bách. Qua đó, góp phần điều hòa lợi ích và bảo vệ quyền lợi của người có quyền sử dụng đất và các nhà đầu tư/doanh nghiệp trong đầu tư, khai thác sử dụng quyền sử dụng đất, đồng thời tìm ra&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Tiến (2017-09-29)

 • Một trong những đặc trưng cơ bản của đầu tư vào nông nghiệp là thu hồi vốn chậm, nhiều rủi ro, lợi thế sản xuất theo quy mô trong nông nghiệp bị hạn chế hơn so với sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Vì vậy tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn phải phù hợp với những đặc điểm sản xuất nông nghiệp của nước ta và �...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Thanh Bình (2022-05-24)

 • Phát triển nông nghiệp bền vững được coi là một trong những động lực kinh tế chính của Thái Lan. Tuy nhiên, tác động của biến đổi khí hậu, những hạn chế về nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế về nguồn nhân lực, căng thẳng thương mại và gần đây nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đang là những lực cản đối với sự phát triển nông nghiệp bền vững của Thái Lan hiện nay. Trong xu thế h...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thúy Hằng (2021-12-26)

 • Cải cách chính sách đất nông nghiệp là điều kiện quyết định cho sự phát triển sản xuất nông nghiệp. Là quốc gia được ghi nhận cải cách ruộng đất thành công, kinh nghiệm cải cách của Hàn Quốc là bài học quý cho Việt Nam. Bài viết tìm hiểu chính sách đất nông nghiệp của Hàn Quốc từ năm 1945 đến nay. Trên cơ sở hệ thống hóa những thay đổi chính sách và chỉ ra ảnh hưởng của những thay ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1059