Phân quyền - Tài nguyên : [965]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 965
 • LH12.19.Chinh sach_pluat_so huu dat dai Tay Nguyen_thuc trang_kien nghi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tô Văn Hoà, Đậu Công HIệp; Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hữu Thuận (2019-12)

 • Trong vài thập kỷ qua, tình hình tranh chấp đất đai ở Tây Nguyên diễn ra khá phức tạp. Một trong những nguyên nhân được cho là chính sách, pháp luật về sở hữu đất đai chưa được hoàn thiện. Bài viết trình bày một số vấn đề về chính sách, pháp luật về sở hữu đất đai ở vùng Tây Nguyên nhìn từ chiều cạnh thực trạng. Trong đó, một số chính sách đã tác động và biến đổi quan hệ sở h...

 • TC2.10.20.Thue bao ve mt_phat trien ben vung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Quỳnh Hoa, Hoàng Như Quỳnh (2020-10)

 • Xu hướng toàn cầu hóa cùng với phát triển kinh tế kéo theo quá trình công nghiệp hoá và phát triển đô thị tăng nhanh tại các quốc gia, dẫn đến một số tác động có hại đến môi trường sinh thái sự gia tăng chất thải, nước thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt; gia tăng số lượng chất thải trong sinh hoạt và trong công nghiệp; gia tăng phát thải các chất gây ô nhiễm không khí từ càc quá...

 • TC2.10.20.KNghiem phat trien nguon nhan luc_tap doan dau khi VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Ngọc Linh (2020-10)

 • Hiện nay, hầu hết các công ty dầu khí quốc tế đều quan tâm tới công tác nguồn nhân lực chất lượng cao trong tổng thế hệ thống quản trị nguồn nhân lực của mình: Dành nguồn kinh phí đáng kể cho phát triển nguồn nhân lực; phương thức quản trị nguồn nhân lực ngày càng tiên tiến, có hệ thống đào tạo nội bộ đủ mạnh; đa dạng hóa các hình thức phát triển chuyên gia gắn với các yêu ...

 • TC1.10.20.Chinh sach ve dat dai_tai san cong_xa hoi hoa.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Tân Thịnh (2020-10)

 • Trong tổng thể chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong các lĩnh vực, chính sách về đất đai, tài sản công luôn giữ vai trò quan trọng. Chính sách này trong thời gian qua đã được tương đối đầy đủ, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với một số lĩnh vực, thu hút nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia cùng Nhà nước trong việc cung cấp d...

 • LA_NguyenThanhLan.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thanh Lân;  Advisor:Hoàng Văn Cường (2021)

 • Luận án xác định ba cơ chế thông qua đó các yếu tố do nhà nước thực hiện tác động làm gia tăng giá trị đất đô thị. Đó là cơ chế: Cải thiện các tiện ích & khả năng tiếp cận đất đai; Tạo ra các cơ hội phát triển; và Mức độ thực thi can thiệp. Luận án đã phân tích tác động gia tăng giá trị đất ở tại đô thị khi nhà nước thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông...

 • KTCTTG6.20.Thuc trang_quan ly nguon nuoc o Lao.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hồng Nhung (2020-06)

 • Trong nhiều năm qua, Chính phủ Lào đã có nhiều nỗ lực trong việc hoạch định chiến lược, chính sách, hoàn thiện thể chế quản lý nguồn nước theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường. Bài viết này tập trung vào nghiên cứu thực trạng an ninh nguồn nước và quá trình hoàn thiện thể chế quản lý nguồn nước của Lào. Trên cơ sở đó, chỉ rõ mối liên hệ giữa cải cách thể chế quản lý nguồn nước...

 • KTCTTG6.20.Tai nguyen nuoc va quan ly an ninh nuoc_Campuchia.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đoàn Thị Kim Tuyến (2020-06)

 • Campuchia là một quốc gia có nguồn tài nguyên nước dồi dào và phong phú, song cho đến nay an ninh nguồn nước ở nhiều vùng vẫn chưa được đảm bảo. Bài viết này cung cấp bức tranh tổng quát về vấn đề an ninh nguồn nước của Campuchia. Tình trạng thiếu nước, khan hiếm nước thường xuyên xảy ra trong mùa đông; Tỷ lệ tiếp cận nước sạch còn tương đối thấp ở khắp các vùng trên cả nước. Tình...

 • LA NguyenThiThanhXuan.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Thanh Xuân;  Advisor:Phạm Thị Giang Thu, Nguyễn Thị Nga (2020)

 • Luận án đã phân tích thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính của NSDĐ đối với Nhà nước. Dựa trên xây dựng cấu trúc nội dung pháp luật NVTC của NSDĐ, luận án đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí đất đai. Một trong ...

 • NCDNA6.20.An ninh nguon nuoc cua Lao_Thuc trang_thach thuc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hồng Nhung (2020-06)

 • Báo cáo Phát triển Nguồn nước Châu Á của Ngân hàng Phát triển châu Á thấy thực trạng an ninh nguồn nước Lào đang dần được cải thiện. Có nhiều nhân tố khác nhau ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước của Lào bao gồm nguồn cung nước, biến đổi khí hậu, việc sử dụng nước, hoạt động phát triển kinh tế, quy mô dân số và vấn đề của Lào quản lý nguồn nước. Dưới tác động của các nhân tố nà...

 • TVQH_Những vấn đề pháp lý về đăng ký đất đai_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Thị Thu Hà (2018-11-20)

 • Đất đai là tài sản quý giá của quốc gia nói chung, của mỗi công dân Việt Nam nói riêng. Vì vậy, chính sách và pháp luật về đất đai luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Hoạt động về đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là một trong những nội dung quan trọng trong các phương thức quản lý đất đai nhằm tạo lập hành l...

 • KTCATBD.9.20.Thuc trang va nguon tai tro dvoi du an nang luong tai tao o VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thế Nữ, Đặng Hương Giang (2020-09)

 • Năng lượng tái tạo (NLTT) đang nổi lên như một trong những lĩnh vực được ưu tiên nhất cho đầu tư ở Việt Nam. Mặc dù nhìn nhận có tiềm năng lớn, nhưng việc phát triển các nguồn NLTT trong thời gian qua đối mặt với nhiều bất cập và thách thức, như chi phí đầu tư còn cao, số giờ vận hành nguồn điện thấp, cơ sở hạ tầng lưới điện một số khu vực nhiều tiềm năng về NLTT chưa sẵn sàn...

 • NCLP.6.20.Hoan thien luat dat dai 2013_dnghiep co von dau tu nc ngoai.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Xuân Thắng (2020-06)

 • Thời gian vừa qua, những quy định về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong pháp luật đât đai nước ta đã không ngừng được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đât đai đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước của ngoài, góp phần thể chế hóa đầy đủ chính sách Đảng về thu hút đầu tư nước ngoài trong thời kỳ hội nhập kinh tế&...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 965