Phân quyền - Tài nguyên : [940]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 940
 • NCQT1.20.Qdao ngoai khoi cua Qgia luc dia va thuc tien o Bdong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Lan Hương (2020-03)

 • Được ký kết năm 1982, sau 25 năm thực thi, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS 1982) đã khẳng định được vai trò của Hiến pháp của đại dương trong đảm bảo trật tự pháp lý trên biển, với một trong những thành tựu to lớn là quy chế đặc biệt quốc gia quần đảo. Tuy nhiên, gần đây, nảy sinh một số ý tưởng "xét lại" cho rằng UNCLOS 1982 không phải là toàn bộ luật biển...

 • NCQT1.20.Aninh nguon nuoc_ly luan thuc tien _Me Kong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tô Minh Thu, Vũ Thị Thu Ngân (2020-03)

 • An ninh nguồn nước là một trong những thách thức lớn mà thế giới đang phải đối mặt. Tăng cường an ninh nguồn nước trong một thế giới gồm các quốc gia có chủ quyền, trong bổi cảnh gia tăng dân số và biển đồi khí hậu tiếp tục là ruột mục tiêu cả về chính trị an ninh, kinh tể, xã hội và môi trường. Trong những năm gần đây, nguồn nước tại khu vực sông Mê Công đang đứng trước những...

 • NCLP5.20.Qtri ben vung TNTN_nen tang quan tri nha nuoc hien dai.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Duyên Thảo, Phan Thị Lan Phương (2020-03)

 • Bài viết trình bày về quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên, trong đó tập trung làm rõ các vấn đề: Quản trị tài nguyên thiên nhiên trong tương quan với quản trị nhà nước hiện đại; các nguyên tắc quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên; các chỉ số quản trị tài nguyên thiên nhiên; quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam.

 • KTDB4.20.B1.Hthien csach dat dai VN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Thọ (2020-04)

 • Cùng với sự phát triển của đất nước, hệ thống pháp luật và thể chế quản lý đất đai đã dần được hoàn thiện, từ chỗ chỉ là những văn bản dưới luật, có cả những quy định tạm thời đến chỗ Nhà nước ban hành Luật Đất đai. Có thể nói, hiện nay, hệ thống chính sách và pháp luật về đất đai đã căn bản giải quyết được các vấn đề liên quan tới quản lý đất đai trong bối cảnh phát tri...

 • QLNN5.20.GP hoan thien CS, PL ve QH, QL va su dung đ đai đo thi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Ngọc Hoa (2020-05)

 • Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai của Nhà nuớc ta chính là để bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu lực, hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ tham nhũng cao ở lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai nói chung và ở đô thị nói riêng. Bài viết phân tích những kết quả đạt được cũng như&#...

 • KTTCVN3.20.Cs thue voi tai nguyen o VN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Quang Thuận (2020-06)

 • Chính sách thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, huy động nguồn lực tài chính cho ngân sách để đảm bảo các nhiệm vụ chi thực hiện chức năng của Nhà nước và phân phối lại thu nhập trong xã hội. Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, tạo thêm nguồn lực cho ngân sách nhà nước (NSNN), chính sách thuế tài nguyên đã được ban hành và áp dụng tại Việt Nam. Ngoài ra,&#x...

 • spatial-characterization-urban-land-use-machine-learning.wri.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • WRI, Viện Tài nguyên thế giới (2020-06)

 • Bài ghi chú kỹ thuật này mô tả các nguồn dữ liệu và phương pháp làm nền tảng cho hệ thống máy tính để tạo bản đồ sử dụng đất của các khu vực đô thị. Triển khai việc phân loại phong phú để phân biệt các loại bản đồ sử dụng đất khác nhau trong khu vực xây dựng thay vì chỉ phân biệt giữa đất nhân tạo và đất tự nhiên.

 • whos-governing-community-forests.wri.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • WRI, Viện Tài nguyên thế giới (2020-06)

 • Bài viết này xem xét cách các mối quan hệ quyền lực, quyền hạn và lợi ích cạnh tranh để định hình cả về khả năng tiếp cận tài nguyên cũng như khả năng quản lý của từng cá nhân trong cộng đồng trong việc tham gia quản lý rừng. Nó xác định các mô hình tham gia quản trị rừng, giải thích các xu hướng này và nêu bật các cách mà theo đó việc tham gia quản lý các hệ sinh thái c...

 • accc-local-government-renewables-action-tracker-summary-of-methods-data-WRI.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • WRI, Viện Tài nguyên thế giới (2020-06)

 • Trình theo dõi về hoạt động tái tạo của chính quyền địa phương (sau đây gọi là "trình theo dõi") là nguồn được phát triển bởi Thử thách khí hậu của các thành phố Mỹ - Gia tốc tái tạo, một sự hợp tác giữa Viện tài nguyên thế giới và Viện nghiên cứu núi Rocky (RMI) để giúp các chính quyền địa phương tìm ra được nguồn năng lượng điện tái tạo. Nó được tạo ra như một phần của chươ...

 • NCLP_so22.2019_CSchuyendichdatdaitheohuongtichtutaptrungvatacdong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Hải Thiêm, Vũ Văn Huân (2019-11)

 • Việc chuyển dịch đất đai theo hướng tăng quy mô diện tích đất ở cấp độ người sử dụng đất có thể tăng hiệu quả sử dụng đất. Dư địa để tiếp tục phát triển nông nghiệp đang gặp phải "điểm nghẽn" là trần giới hạn về quy mô diện tích đất đai và phương thức sản xuất. Hai hình thức là tích tụ đất đai và tập trung đất đai, với tư cách là chính sách chuyển dịch đất đai giúp giải&...

 • NCLP_so20.2019_Chucnangdaidienchusohuucuanhanuocdoivoidatdai.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Xuân Thắng (2019-10)

 • Trong thời gian qua, quy định của pháp luật về chức năng đại diện chủ sở hữu toàn dân của Nhà nước đối với đất đai đã từng bước được hoàn thiện, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai. Tuy nhiên, nội dung pháp lý về phương diện chức năng này của Nhà nước vẫn tồn tại những bất cập, hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, đặt ra yêu&...

 • Ngheluat3.19-B1.1.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Phúc Thiện (2019-03)

 • Ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Đây là một vấn đề cố tình nguyên tắc. Nhà nước là chủ sở hữu duy nhất đối với đất đai. Do đó, để dung hòa nhu cầu và lợi ích của cá nhân hộ gia đình hoặc các chủ thể với Nhà nước, Nhà nước bắt buộc phải trao quyền sử dụng đất cho cá nhân, gia đình hoặc các chủ thể khác đáp ứng nhu cầu&...

 • 12-cd.du an luat cac vung bien viet nam va nhung van de phap ly noi bat.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2006-10)

 • Báo cáo nghiên cứu được viết trên cơ sở phân tích, tổng hợp, tiếp thu có chọn lọc các nội dung và ý kiến có liên quan đến việc xây dựng văn bản này trong thời gian vừa qua. Đồng thời, tiến hành tham khảo luật pháp của một số nước trên thế giới có ngành kinh tế biển tương đồng với Việt Nam cũng như các nước có ngành kinh tế biển phát triển để rút ra những bài họ...

 • TVQH_Luật Bảo vệ tài nguyên đất và nước của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.pdf.jpg
 • Tài liệu dịch


 • Đỗ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-05)

 • Bố cục của luật gồm 7 chương và 80 điều, cụ thể: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Quy hoạch bảo vệ tài nguyên đất và nước 3. Chương 3: Phòng chống xói mòn đất 4. Chương 4: Nguyên tắc quản lý 5. Chương 5: Theo dõi và giám sát 6. Chương 6: Trách nhiệm pháp lý 7. Chương 7: Điều khoản bổ sung

 • 1. Luận án NCS Ngô Quang Dự.pdf.jpg
 • Luận án


 • Ngô Quang Dự;  Advisor:Nguyễn An Thịnh, Nguyễn Diệu Trinh (2020)

 • Phân vùng chức năng theo tiếp cận địa lý tổng hợp với các phương án phân vùng tài nguyên bộ phận. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu địa lý tương ứng trong từng bước thực hiện được xây dựng và áp dụng cho lãnh thổ tỉnh Phú Thọ. Kết hợp các phương pháp phân tích địa lý, mô hình dự báo và kỹ thuật định lượng trong phân tích, đánh giá, dự tính tài nguyên môi trường phục vụ định&#x...

 • NCKT3.19-B9-HST rung ngap man.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Viết Thành, Nguyễn Thị Thiện (2019-03)

 • Bài viết lượng giá trị kinh tế của hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định. Thông tin về giá trị kinh tế của rừng ngập mặn là yếu tố đầu vào quan trọng phục vụ quản lý và sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh thái, đồng thời giúp quản lý lựa chọn được các phương án sử dụng rừng ngập mặn có hiệu quả hướng tới phát triển bền vững.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 940