Phân quyền - Tài nguyên : [949]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 949
 • NCLP.6.20.Hoan thien luat dat dai 2013_dnghiep co von dau tu nc ngoai.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Xuân Thắng (2020-06)

 • Thời gian vừa qua, những quy định về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong pháp luật đât đai nước ta đã không ngừng được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đât đai đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước của ngoài, góp phần thể chế hóa đầy đủ chính sách Đảng về thu hút đầu tư nước ngoài trong thời kỳ hội nhập kinh tế&...

 • TVQH_Pháp luật về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đặng Công Tráng, Hồ Hữu Tuấn; Lê Thị Bé Bảy (2017-03-20)

 • Với một nước nông nghiệp như Việt Nam thì vấn đề đất đai nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Đặc biệt khi đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đất đai ngày càng trở nên có giá trị và được đem ra trao đổi trên thị trường, dùng làm tài sản bảo đảm trong quan hệ tín dụng với các ng...

 • KTTC6.20.Chinh sach thue doi voi tai nguyen Viet Nam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Quang Thuận (2020-06)

 • Chính sách thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, huy động nguồn lực tài chính cho ngân sách để đảm bảo các nhiệm vụ chi thực hiện chức năng của Nhà nước và phân phối lại thu nhập trong xã hội. Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, tạo thêm nguồn lực cho ngân sách nhà nước (NSNN), chính sách thuế tài nguyên đã được ban hành và áp dụng tại Việt Nam. Ngoài ...

 • DCPL7.20.Quy dinh ve dieu kien ke bien QSD dat_thuc tien.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Phương Lê (2020-07)

 • Điều kiện kê biên quyền sử dụng đất là một nội dung rất quan trụng, đặt nền móng cho quá trình kê biên tài sản là quyền sử dụng đất. Để kê biên, xử lý quyền sử dụng đất, chấp hành viên phải xác định điều kiện kê biên trong những trường hợp cụ thể. Bài viết phân tích quy định pháp luật và thực tiễn \áp dụng về điều kiện kê biên đối với quyền sử dụng đất, từ đó, đề ...

 • NCQT1.20.Qdao ngoai khoi cua Qgia luc dia va thuc tien o Bdong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Lan Hương (2020-03)

 • Được ký kết năm 1982, sau 25 năm thực thi, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS 1982) đã khẳng định được vai trò của Hiến pháp của đại dương trong đảm bảo trật tự pháp lý trên biển, với một trong những thành tựu to lớn là quy chế đặc biệt quốc gia quần đảo. Tuy nhiên, gần đây, nảy sinh một số ý tưởng "xét lại" cho rằng UNCLOS 1982 không phải là toàn bộ luật biển...

 • NCQT1.20.Aninh nguon nuoc_ly luan thuc tien _Me Kong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tô Minh Thu, Vũ Thị Thu Ngân (2020-03)

 • An ninh nguồn nước là một trong những thách thức lớn mà thế giới đang phải đối mặt. Tăng cường an ninh nguồn nước trong một thế giới gồm các quốc gia có chủ quyền, trong bổi cảnh gia tăng dân số và biển đồi khí hậu tiếp tục là ruột mục tiêu cả về chính trị an ninh, kinh tể, xã hội và môi trường. Trong những năm gần đây, nguồn nước tại khu vực sông Mê Công đang đứng trước những...

 • NCLP5.20.Qtri ben vung TNTN_nen tang quan tri nha nuoc hien dai.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Duyên Thảo, Phan Thị Lan Phương (2020-03)

 • Bài viết trình bày về quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên, trong đó tập trung làm rõ các vấn đề: Quản trị tài nguyên thiên nhiên trong tương quan với quản trị nhà nước hiện đại; các nguyên tắc quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên; các chỉ số quản trị tài nguyên thiên nhiên; quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam.

 • KTDB4.20.B1.Hthien csach dat dai VN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Thọ (2020-04)

 • Cùng với sự phát triển của đất nước, hệ thống pháp luật và thể chế quản lý đất đai đã dần được hoàn thiện, từ chỗ chỉ là những văn bản dưới luật, có cả những quy định tạm thời đến chỗ Nhà nước ban hành Luật Đất đai. Có thể nói, hiện nay, hệ thống chính sách và pháp luật về đất đai đã căn bản giải quyết được các vấn đề liên quan tới quản lý đất đai trong bối cảnh phát tri...

 • QLNN5.20.GP hoan thien CS, PL ve QH, QL va su dung đ đai đo thi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Ngọc Hoa (2020-05)

 • Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai của Nhà nuớc ta chính là để bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu lực, hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ tham nhũng cao ở lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai nói chung và ở đô thị nói riêng. Bài viết phân tích những kết quả đạt được cũng như&#...

 • KTTCVN3.20.Cs thue voi tai nguyen o VN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Quang Thuận (2020-06)

 • Chính sách thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, huy động nguồn lực tài chính cho ngân sách để đảm bảo các nhiệm vụ chi thực hiện chức năng của Nhà nước và phân phối lại thu nhập trong xã hội. Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, tạo thêm nguồn lực cho ngân sách nhà nước (NSNN), chính sách thuế tài nguyên đã được ban hành và áp dụng tại Việt Nam. Ngoài ra,&#x...

 • spatial-characterization-urban-land-use-machine-learning.wri.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • WRI, Viện Tài nguyên thế giới (2020-06)

 • Bài ghi chú kỹ thuật này mô tả các nguồn dữ liệu và phương pháp làm nền tảng cho hệ thống máy tính để tạo bản đồ sử dụng đất của các khu vực đô thị. Triển khai việc phân loại phong phú để phân biệt các loại bản đồ sử dụng đất khác nhau trong khu vực xây dựng thay vì chỉ phân biệt giữa đất nhân tạo và đất tự nhiên.

 • whos-governing-community-forests.wri.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • WRI, Viện Tài nguyên thế giới (2020-06)

 • Bài viết này xem xét cách các mối quan hệ quyền lực, quyền hạn và lợi ích cạnh tranh để định hình cả về khả năng tiếp cận tài nguyên cũng như khả năng quản lý của từng cá nhân trong cộng đồng trong việc tham gia quản lý rừng. Nó xác định các mô hình tham gia quản trị rừng, giải thích các xu hướng này và nêu bật các cách mà theo đó việc tham gia quản lý các hệ sinh thái c...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 949