Phân quyền - Tài nguyên : [668]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 668
 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Trịnh Ngọc Cường, Chu Quang Lưu; Trần Đình Tứ, Lê Minh Thống; Đỗ Đức Ánh, Trần Văn Hiệp; Phí Mạnh Cường, Nguyễn Thanh Thủy (2024-05)

 • Báo cáo nghiên cứu cung cấp thông tin tập trung vào các nhóm vấn đề: (1) Quy định, chính sách pháp luật về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; (2) Phân loại khoáng sản và quản lý theo nhóm; (3) Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; (4) Khai thác, sử dụng khoáng sản đi kèm khi khai thác khoáng sản chính; (5) Vấn đề phân cấp, phân quyền trong quản lý hoạt động địa chất, khoáng sản; (6) Khai thác và sử dụng tài nguyên địa chất, khoáng sản bền vững, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; (7) Công bố thông tin trong hoạt động khai thác khoáng sản; (8) Thế chấp quyền khai thác khoáng sản/Giấy phép khai thác khoáng sản; (9) Đấu giá quyền khai thác khoáng sản; (10) Mối quan hệ gi...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Đặng Thị Phương

 • Mục đích của Luận án là làm sáng tỏ cơ sở lý lu n và thực trạng đăng ký quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện nay, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của đăng ký quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện nay. .

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Nga (2015)

 • Bài viết trình bày và phân tích những tồn tại, bất cập trong các quy định về giá đất của Luật Đất đai 2013: i) về nguyên tắc định giá đất; ii) về cơ sở định giá đất; Ui) về hoạt động của tổ chức tư vấn giá đất; iv) về đào tạo và cấp chứng chỉ định giá đất.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2024-06)

 • Chuyên đề "Góp ý Dự thảo Luật Địa chất và khoáng sản" tập trung góp ý vào các vấn đề chính sách, đồng thời kết hợp với đóng góp ý kiến vào những điều khoản cụ thể của dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Phùng Thị Thuận (2024-04-15)

 • Bài viết trình bày về sự cần thiết ban hành Luật Địa chất và Khoáng sản và hồ sơ dự án Luật; Về chính sách của Nhà nước về địa chất, khoáng sản; Về tính khả thi của dự án Luật và một số vấn đề cụ thể cần tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Trung tâm Con người và thiên nhiên (2023-03)

 • Bài viết tóm lược những điểm chính về xu hướng quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của thế giới, những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; đồng thời khuyến nghị chính sách khoáng sản trong các giai đoạn 2010-2016, 2017-2019 và từ năm 2020 đến nay.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 668