Phân quyền - Tài nguyên : [979]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 979
 • LA_DoanNgocPhuong.pdf.jpg
 • Luận án


 • Đoàn Ngọc Phượng;  Advisor:Ngô Thị Phương Thảo, Hoàng Văn Cường (2021)

 • Nghiên cứu đã dựa trên các lý thuyết về sự thỏa mãn (Lewin, 1975; Peyton và cộng sự, 2003; Hovlvà và cộng sự, 1957; Kotler và cộng sự; 1996), lý thuyết về sự công bằng (Adams, 1963, 1966; Colquitt và cộng sự, 2005) và từ kết quả nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn sâu đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, chủ đầu tư và hộ gia đình có đất bị thu hồi, nghiên cứu đã ...

 • TOAN VAN LUAN AN - HA THANH HOA.pdf.jpg
 • Luận án


 • Hà Thanh Hòa;  Advisor:Đinh Ngọc Vượng (2021)

 • Luận án đã phân tích một cách hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật quốc tế về bảo vệ nguồn nước quốc tế. Đặc biệt, luận án đã làm rõ hơn các nguyên tắc của luật quốc tế về bảo vệ nguồn nước quốc tế trên cơ sở phân tích các phán quyết của các cơ quan tài phán quốc tế và thực tiễn ký kết điều ước giữa các quốc gia ven nguồn nước quốc tế. Luận án đã ...

 • NCLP.5(405).3.2020.Qtri ben vung tai nguyen thien nhien_quan tri nha nuoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Duyên Thảo; Phan Thị Lan Phương (2020-03)

 • Bài viết trình bày về quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên, trong đó tập trung làm rõ các vấn đề: Quản trị tài nguyên thiên nhiên trong tương quan với quản trị nhà nước hiện đại; các nguyên tắc quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên; các chỉ số quản trị tài nguyên thiên nhiên; quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam.

 • TLKHCN.Vista.2015.Qly tai nguyen nuoc_tinh hinh_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015)

 • Mục tiêu của việc Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (QLTHTNN) là quá trình hỗ trợ các quốc gia đang nỗ lực giải quyết các vấn đề về nước, phương pháp này đã được chứng minh mang lại hiệu quả trong quản lý và sử dụng nước bền vững tại nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Luật Tài nguyên nước được thông qua năm 1998 (sửa đổi năm 2012) và các nghị định hướng dẫn thực hiện luật này đã đưa&#x...

 • TLKHCN.Vista.2010.Ky nguyen dang den_nang luong tai tao.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2010-06)

 • Việt Nam là nước được đánh giá rất dồi dào tiềm năng về NLTT (như năng lượng gió, thuỷ điện, mặt trời...). NLTT có thể tạo ra nguồn điện ngoài lưới tại chỗ, rẻ tiền, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia. Nếu được đầu tư phát triển đúng hướng, nguồn năng lượng này có thể góp phần quan trọng vào giải quyết vấn đề năng lượng, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi...

 • NCLP22.20.Hoan thien phap luat_quan ly_su dung dat nong lam truong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Hải Đường, Đỗ Tiến Dũng; Võ Thị Hồng Lan (2020-11)

 • Trải qua quá trình hình thành và phát triển, các nông, lâm trường đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc cũng như bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực nông thôn, miền núi; ...

 • NCLP21.20.Hdong chuyen nhuong quyen su dung dat.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tạ Thị Thùy Trang (2020-10)

 • Hiện nay, khi chuyển quyền sử dụng đất bằng hình thức chuyển nhượng là chủ yếu thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là khâu quan trọng để đạt được thành công trong giao dịch. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung trình bày, phân tích về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành và chỉ ra một số điểm bất cập của Luật Đất đai năm 2013 về vấn đề...

 • DCPL.4(345).21.Dong bo_thong nhat_quyen nghia vu_nguoi su dung dat_luat dat dai.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Tuyến, Hoàng Thế Cường (2021-04)

 • Bài viết phân tích, đánh giá về tính đồng bộ, tính thống nhất trong nội dung các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 và chỉ ra những điểm mâu thuẫn, chồng chéo, từ đó, kiến nghị một số giải pháp sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013 nhằm đảm bảo tính đồng bộ, tính thống nhấ...

 • 1. Toan van luan an sau PB kin_NQHAU.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Quốc Hậu;  Advisor:Lê Văn Khoa (2021)

 • Nghiên cứu được thực hiện với các mục tiêu: i) Xác định biến động sử dụng đất và các yếu tố ảnh hưởng đến những thay đổi này trong giai đoạn 2000 – 2015 tại tỉnh Vĩnh Long; ii) Phân tích mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất với chất lượng đất đai theo FAO, đánh giá sự thay đổi chất lượng đất đai và các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi chất lượng đất đai ở Vĩnh Long; iii)&#x...

 • KHPLVN9.20.Ly thuyet_can bang loi ich_chuyen dich dat bat buoc_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Trung Hiền (2020-09)

 • Hoạt động chuyển dịch đất bắt buộc, được gọi là thu hồi đất ở Việt Nam, có những điểm riêng do áp lực từ phía nhà nước đến với người sử dụng đất - những người bị bắt buộc phải chuyển dịch quyền sử dụng đất do họ không có lỗi. Thực tế cho thấy, khiếu nại, khiếu kiện nhiều nhất ở Việt Nam vẫn tập trung vào chuyển dịch đất bắt buộc dưới hình thức thu hồi đất có bồi thườn...

 • LH12.19.Chinh sach_pluat_so huu dat dai Tay Nguyen_thuc trang_kien nghi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tô Văn Hoà, Đậu Công HIệp; Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hữu Thuận (2019-12)

 • Trong vài thập kỷ qua, tình hình tranh chấp đất đai ở Tây Nguyên diễn ra khá phức tạp. Một trong những nguyên nhân được cho là chính sách, pháp luật về sở hữu đất đai chưa được hoàn thiện. Bài viết trình bày một số vấn đề về chính sách, pháp luật về sở hữu đất đai ở vùng Tây Nguyên nhìn từ chiều cạnh thực trạng. Trong đó, một số chính sách đã tác động và biến đổi quan hệ sở h...

 • TC2.10.20.Thue bao ve mt_phat trien ben vung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Quỳnh Hoa, Hoàng Như Quỳnh (2020-10)

 • Xu hướng toàn cầu hóa cùng với phát triển kinh tế kéo theo quá trình công nghiệp hoá và phát triển đô thị tăng nhanh tại các quốc gia, dẫn đến một số tác động có hại đến môi trường sinh thái sự gia tăng chất thải, nước thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt; gia tăng số lượng chất thải trong sinh hoạt và trong công nghiệp; gia tăng phát thải các chất gây ô nhiễm không khí từ càc quá...

 • TC2.10.20.KNghiem phat trien nguon nhan luc_tap doan dau khi VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Ngọc Linh (2020-10)

 • Hiện nay, hầu hết các công ty dầu khí quốc tế đều quan tâm tới công tác nguồn nhân lực chất lượng cao trong tổng thế hệ thống quản trị nguồn nhân lực của mình: Dành nguồn kinh phí đáng kể cho phát triển nguồn nhân lực; phương thức quản trị nguồn nhân lực ngày càng tiên tiến, có hệ thống đào tạo nội bộ đủ mạnh; đa dạng hóa các hình thức phát triển chuyên gia gắn với các yêu ...

 • TC1.10.20.Chinh sach ve dat dai_tai san cong_xa hoi hoa.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Tân Thịnh (2020-10)

 • Trong tổng thể chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong các lĩnh vực, chính sách về đất đai, tài sản công luôn giữ vai trò quan trọng. Chính sách này trong thời gian qua đã được tương đối đầy đủ, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với một số lĩnh vực, thu hút nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia cùng Nhà nước trong việc cung cấp d...

 • LA_NguyenThanhLan.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thanh Lân;  Advisor:Hoàng Văn Cường (2021)

 • Luận án xác định ba cơ chế thông qua đó các yếu tố do nhà nước thực hiện tác động làm gia tăng giá trị đất đô thị. Đó là cơ chế: Cải thiện các tiện ích & khả năng tiếp cận đất đai; Tạo ra các cơ hội phát triển; và Mức độ thực thi can thiệp. Luận án đã phân tích tác động gia tăng giá trị đất ở tại đô thị khi nhà nước thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 979