Phân quyền - Tài nguyên : [959]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 959
 • KTCTTG6.20.Thuc trang_quan ly nguon nuoc o Lao.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hồng Nhung (2020-06)

 • Trong nhiều năm qua, Chính phủ Lào đã có nhiều nỗ lực trong việc hoạch định chiến lược, chính sách, hoàn thiện thể chế quản lý nguồn nước theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường. Bài viết này tập trung vào nghiên cứu thực trạng an ninh nguồn nước và quá trình hoàn thiện thể chế quản lý nguồn nước của Lào. Trên cơ sở đó, chỉ rõ mối liên hệ giữa cải cách thể chế quản lý nguồn nước...

 • KTCTTG6.20.Tai nguyen nuoc va quan ly an ninh nuoc_Campuchia.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đoàn Thị Kim Tuyến (2020-06)

 • Campuchia là một quốc gia có nguồn tài nguyên nước dồi dào và phong phú, song cho đến nay an ninh nguồn nước ở nhiều vùng vẫn chưa được đảm bảo. Bài viết này cung cấp bức tranh tổng quát về vấn đề an ninh nguồn nước của Campuchia. Tình trạng thiếu nước, khan hiếm nước thường xuyên xảy ra trong mùa đông; Tỷ lệ tiếp cận nước sạch còn tương đối thấp ở khắp các vùng trên cả nước. Tình...

 • LA NguyenThiThanhXuan.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Thanh Xuân;  Advisor:Phạm Thị Giang Thu, Nguyễn Thị Nga (2020)

 • Luận án đã phân tích thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính của NSDĐ đối với Nhà nước. Dựa trên xây dựng cấu trúc nội dung pháp luật NVTC của NSDĐ, luận án đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí đất đai. Một trong ...

 • NCDNA6.20.An ninh nguon nuoc cua Lao_Thuc trang_thach thuc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hồng Nhung (2020-06)

 • Báo cáo Phát triển Nguồn nước Châu Á của Ngân hàng Phát triển châu Á thấy thực trạng an ninh nguồn nước Lào đang dần được cải thiện. Có nhiều nhân tố khác nhau ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước của Lào bao gồm nguồn cung nước, biến đổi khí hậu, việc sử dụng nước, hoạt động phát triển kinh tế, quy mô dân số và vấn đề của Lào quản lý nguồn nước. Dưới tác động của các nhân tố nà...

 • TVQH_Những vấn đề pháp lý về đăng ký đất đai_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Thị Thu Hà (2018-11-20)

 • Đất đai là tài sản quý giá của quốc gia nói chung, của mỗi công dân Việt Nam nói riêng. Vì vậy, chính sách và pháp luật về đất đai luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Hoạt động về đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là một trong những nội dung quan trọng trong các phương thức quản lý đất đai nhằm tạo lập hành l...

 • KTCATBD.9.20.Thuc trang va nguon tai tro dvoi du an nang luong tai tao o VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thế Nữ, Đặng Hương Giang (2020-09)

 • Năng lượng tái tạo (NLTT) đang nổi lên như một trong những lĩnh vực được ưu tiên nhất cho đầu tư ở Việt Nam. Mặc dù nhìn nhận có tiềm năng lớn, nhưng việc phát triển các nguồn NLTT trong thời gian qua đối mặt với nhiều bất cập và thách thức, như chi phí đầu tư còn cao, số giờ vận hành nguồn điện thấp, cơ sở hạ tầng lưới điện một số khu vực nhiều tiềm năng về NLTT chưa sẵn sàn...

 • NCLP.6.20.Hoan thien luat dat dai 2013_dnghiep co von dau tu nc ngoai.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Xuân Thắng (2020-06)

 • Thời gian vừa qua, những quy định về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong pháp luật đât đai nước ta đã không ngừng được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đât đai đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước của ngoài, góp phần thể chế hóa đầy đủ chính sách Đảng về thu hút đầu tư nước ngoài trong thời kỳ hội nhập kinh tế&...

 • TVQH_Pháp luật về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đặng Công Tráng, Hồ Hữu Tuấn; Lê Thị Bé Bảy (2017-03-20)

 • Với một nước nông nghiệp như Việt Nam thì vấn đề đất đai nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Đặc biệt khi đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đất đai ngày càng trở nên có giá trị và được đem ra trao đổi trên thị trường, dùng làm tài sản bảo đảm trong quan hệ tín dụng với các ng...

 • KTTC6.20.Chinh sach thue doi voi tai nguyen Viet Nam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Quang Thuận (2020-06)

 • Chính sách thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, huy động nguồn lực tài chính cho ngân sách để đảm bảo các nhiệm vụ chi thực hiện chức năng của Nhà nước và phân phối lại thu nhập trong xã hội. Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, tạo thêm nguồn lực cho ngân sách nhà nước (NSNN), chính sách thuế tài nguyên đã được ban hành và áp dụng tại Việt Nam. Ngoài ...

 • DCPL7.20.Quy dinh ve dieu kien ke bien QSD dat_thuc tien.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Phương Lê (2020-07)

 • Điều kiện kê biên quyền sử dụng đất là một nội dung rất quan trụng, đặt nền móng cho quá trình kê biên tài sản là quyền sử dụng đất. Để kê biên, xử lý quyền sử dụng đất, chấp hành viên phải xác định điều kiện kê biên trong những trường hợp cụ thể. Bài viết phân tích quy định pháp luật và thực tiễn \áp dụng về điều kiện kê biên đối với quyền sử dụng đất, từ đó, đề ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 959