Phân quyền - Tài nguyên : [1107]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1107
 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lê Hải Đường (2019)

 • Nội dung nghiên cứu đề tài gồm: Chương I. Một số vấn đề lý luận về pháp luật quản lý, sử dụng đất tại nông, lâm trường; Chương II. Thực trạng pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại nông, lâm trường; Chương III. Bối cảnh, quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại nông, lâm trường

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phạm Quang Minh (2022-09)

 • Bài viết trình bày về một số vấn đề về sự cần thiết ban hành Luật; Một số vấn đề cụ thể liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số,..

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lê Như Quân (2022-09-20)

 • Bài viết trình bày về một số nội dung như: Về dự án Luật Đất đai sửa đổi; Góp ý về một số nội dung dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Thái Vũ (2019-08-26)

 • Bài viết phân tích thẩm quyền của Tòa án; xác minh, thu thập chứng cứ; xem xét, đánh giá tính hợp pháp đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai bị khiếu kiện; thẩm quyền của Hội đồng xét xử.

 • item.jpg
 • Thông tin chuyên đề


 • Nguyễn Hưng Quang (2022-10-14)

 • Tác giả trình bày các vấn đề về: 1) Mô hình đường sắt đô thị và phát triển bất động sản Hồng Kông; 2) Phát triển đô thị theo định hướng giao thông và phân tích các vấn đề pháp lý đối với việc phát triển đô thị theo định hướng giao thông; 3) Một số góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai để thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1107