Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Robert Repetto, William Magrath; Michael Wells, Christine Beer; Fabrizio Rossini (1989-06)

 • Lấy ví dụ về gỗ, dầu mỏ và đất của Indonesia, báo cáo này kiểm tra và áp dụng phương pháp tích hợp sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên vào hệ thống kế toán quốc gia, có thể phản ánh chính xác hơn thực tế.

 • Báo cáo


 • Robert Repetto (1988-5)

 • Ở nhiều nước, chính sách của chính phủ nằm đằng sau sự lãng phí tài nguyên rừng. Báo cáo này xem xét tình hình ở mười quốc gia trên bốn lục địa và cho thấy các chính sách của chính phủ được cải thiện có thể thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo tồn rừng.

 • Báo cáo


 • Robert Repetto, William Magrath; Michael Wells, Christine Beer; Fabrizio Rossini (1989-6)

 • Lấy ví dụ về gỗ, dầu mỏ và đất của Indonesia, báo cáo này kiểm tra và áp dụng phương pháp tích hợp cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên vào hệ thống kế toán quốc gia sửa đổi, có thể phản ánh chính xác hơn thực tế kinh tế.

 • previous
 • 1
 • next