Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1998


 • Phạm Hữu Nghị (1998)

 • Đặc điểm, vai trò của nước và các vấn đề đang đặt ra trong quản lý và sử dụng nước: Đặc điểm và vai trò của nước; Các vấn đề đang đặt ra trong quản lý và sử dụng nước – Về quan điểm và những vấn đề chính: Luật Tài nguyên nước phải đảm bảo yêu cầu sử dụng hợp lý, tiết kiệm, bảo vệ các nguồn nước, chống cạn kiệt, suy thoái, ô nhiễm, đồng thời chủ động phòng ngừa và hạn chế...

 • -


 • Nguyễn Duy Quý (1993)

 • Trên cơ sở Hiến pháp, Luật Đất đai phải được sủa đổi để kịp thời điều chỉnh những quan hệ xã hội đã thay đổi đến mức chín muồi trong lĩnh vực đất đai. Nhiệm vụ của pháp luật mới về đất đai là phải làm cho việc sử dụng đất đai trở nên năng động hơn, phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

 • -


 • Hoàng Thế Liên, Phạm Hữu Nghị (1993)

 • Luật Đất đai cần phải được sửa đổi, bổ sung một cách căn bản để làm căn cứ pháp lý tạo cơ sở cho quan hệ đất đai vận động phù hợp với sự phát triển của nên kinh tế - xã hội nước ta. Một số vấn đề của Luật đất đai có thể đưa ra trưng cầu ý kiến nhân dân một cách rộng rãi nhằm nâng cao chất lượng của đạo luật.

 • 1999


 • Phạm Trí Thức (1999)

 • Trình bày sự cần thiết khi áp dụng giá đất thống nhất trong việc giải quyết các tranh chấp về đất đai hiện nay tại Việt Nam. Dẫn chứng một số vụ án cụ thể liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất để thấy được sự bất hợp lý khi Tòa án không áp dụng đất thống nhất để giải quyết các vụ án. Đưa ra và phân tích những điểm hợp lý và bất cập của 2 quan điểm khác nhau về ...

 • 1999


 • Nguyễn Cảnh Quý (1999)

 • Sửa đổi, bổ sung về các hình thức giao đất và mở rộng khái niệm người sử dụng đất - Sửa đổi, bổ sung về các quy định chung về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và nguyên tắc thực hiện các quyền, nghĩa vụ đó - Sửa đổi, bổ sung về thời hạn thuê đất - Sửa đổi, bổ sung về những trường hợp được Nhà nước giao đất không phải nộp tiền sử dụng đất và cách xử lý phần&#...

 • Báo cáo


 • Elizabeth Cook, Reynaldo Forte; J. Andrew Hoerner, Jeffrey D. Kimes; David Lee, Robert Livernash; David Malakoff, Sandra Phillips; Stephen R. Seidel, Pamela Wexler (1996-11)

 • Báo cáo này giải quyết một câu hỏi cực kỳ quan trọng: đưa ra bằng chứng cứng rắn rằng hoạt động của con người đang làm tổn hại bầu không khí, chúng ta có thể thay đổi thói quen kinh tế gắn bó sâu sắc để kiểm tra nó không?