Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2010-06)

 • Việt Nam là nước được đánh giá rất dồi dào tiềm năng về NLTT (như năng lượng gió, thuỷ điện, mặt trời...). NLTT có thể tạo ra nguồn điện ngoài lưới tại chỗ, rẻ tiền, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia. Nếu được đầu tư phát triển đúng hướng, nguồn năng lượng này có thể góp phần quan trọng vào giải quyết vấn đề năng lượng, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi...

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015)

 • Mục tiêu của việc Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (QLTHTNN) là quá trình hỗ trợ các quốc gia đang nỗ lực giải quyết các vấn đề về nước, phương pháp này đã được chứng minh mang lại hiệu quả trong quản lý và sử dụng nước bền vững tại nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Luật Tài nguyên nước được thông qua năm 1998 (sửa đổi năm 2012) và các nghị định hướng dẫn thực hiện luật này đã đưa&#x...

 • previous
 • 1
 • next