Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Jesse Ribot (2008-11)

 • Bản tóm tắt chính sách này cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách tài nguyên thiên nhiên và các nhà thực tiễn cách tiếp cận để đánh giá các chính sách và dự án của họ để có thể hỗ trợ cho sự xuất hiện và củng cố nền dân chủ địa phương.

 • Báo cáo


 • Jesse Ribot (2008-1)

 • Bài báo này kể câu chuyện về việc Junx Dunx ký lệnh mở các khu rừng trong Cộng đồng nông thôn của mình để khai thác vào năm 2006. Phần đầu tiên cung cấp nền tảng về cuộc đấu tranh kiểm soát rừng ở Nambaradougou và phân cấp lâm nghiệp rộng lớn hơn ở Sénégal.

 • previous
 • 1
 • next