Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Samantha Putt del Pino, Eliot Metzger; John Larsen (2009-04)

 • Báo cáo này đánh giá cách mà các doanh nghiệp đã thực hiện trong việc giải quyết các vấn đề mà mình gặp phải. Từ kinh nghiệm của các đối tác doanh nghiệp, nhóm tác giả đã minh họa cho những tiến bộ cũng như rào cản lớn trong việc thực hiện các mục tiêu trong tương lai.

 • Báo cáo


 • John Larsen (2008-8)

 • Khi các chính sách giảm khí thải nhà kính (GHG) khác nhau trên toàn tiểu bang tiếp tục xuất hiện ở Hoa Kỳ, ngày càng có nhiều doanh nghiệp kêu gọi chính phủ liên bang ban hành một chính sách thống nhất, duy nhất. Triển vọng của các chính sách bổ sung giữa các cấp chính quyền khác nhau.

 • Báo cáo


 • John Larsen (2008-8)

 • Khi các chính sách giảm khí thải nhà kính (GHG) khác nhau trên toàn tiểu bang tiếp tục xuất hiện ở Hoa Kỳ, ngày càng có nhiều doanh nghiệp kêu gọi chính phủ liên bang ban hành một chính sách thống nhất, duy nhất. Triển vọng của các chính sách bổ sung giữa các cấp chính quyền khác nhau.

 • Báo cáo


 • John Larsen (2010-06-08)

 • Phân tích này cung cấp một đánh giá về việc giảm phát thải khí nhà kính (GHG) ròng so với tổng phát thải của Hoa Kỳ điều đó có thể đạt được bằng các đề xuất giảm ô nhiễm hiện đang được xem xét trong Đại hội 111. Điều này được đánh giá là bản cập nhật cho phân tích trước đó WRI được phát hành vào ngày 17 tháng 12 năm 2009 và bao gồm phân tích về Đạo luật Quyền lực Hoa Kỳ&...

 • Báo cáo


 • John Larsen (2009-12-17)

 • Phân tích này cung cấp một đánh giá về việc giảm lượng khí thải nhà kính (GHG) ròng so với tổng số của Hoa Kỳ Khí thải có thể đạt được bằng các đề xuất giảm ô nhiễm hiện đang được xem xét trong Đại hội 111. Đánh giá này là bản cập nhật cho WRI phân tích trước đó được phát hành vào ngày 28 tháng 10 năm 2009 và bao gồm phân tích Đạo luật giới hạn carbon và năng lượng...

 • previous
 • 1
 • next